Φιλοσοφία της επιστήμης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Το βιβλίο αποτελεί μια εύληπτη και σφαιρική εισαγωγή στη φιλοσοφία της βιολογίας. Οι αναγνώστες θα βρουν εδώ πλούσιο υλικό για να σκεφτούν την ανάπτυξη των βιολογικών ιδεών, από την αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα, από τον Δαρβίνο μέχρι και την ανάδυση της μοριακής βιολογίας· τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη βιολογία και στη φυσική, με ιδιαίτερη αναφορά στον προβληματισμό για το τι είναι γενίκευση, νόμος, μηχανισμός· την πολυδιάστατη πολυπλοκότητα των έμβιων συστημάτων – από τη μοριακή σύσταση και δυναμική έως τους οργανισμούς, τους πληθυσμούς και τις κοινωνίες.

Ο αναγνώστης του βιβλίου θα εμπλακεί στη συζήτηση για το πώς οι βιολόγοι κατασκευάζουν μοντέλα που επιτρέπουν τη θεωρητική και πρακτική σύλληψη -στο σπουδαστήριο και στο εργαστήριο- πτυχών της έμβιας πολυπλοκότητας. Θα εκτεθεί στο επίπονο έργο για τη διευκρίνιση και τον ορισμό εννοιών, όπως «έμβιο είδος», και θα γνωρίσει τη σχέση ανάμεσα στον τελεολογικό και στον λειτουργικό τρόπο σκέψης. Θα μάθει για τη χρήση της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων στην προσπάθεια να νοηθούν η κοινωνική οργάνωση και οι απαρχές της ηθικότητας. Τέλος, θα ανακαλύψει πώς νοείται ο όρος «πληροφορία» στη βιολογία και πώς η έννοια αυτή υπεισέρχεται στη μελέτη των βιολογικών φαινομένων.

Η προσπάθεια να κατανοηθεί η απέραντη ποικιλία και το κάλλος των έμβιων μορφών, λέει ο συγγραφέας, συμβάλλει ουσιαστικά στην αυτοσυνειδησία μας, σε ένα έργο εσαεί εν εξελίξει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
1. Φιλοσοφία και Βιολογία

1.1 Τι είναι η φιλοσοφία της βιολογίας
1.2 Η βιολογία και η ιστορία της
Για μελέτη
2. Νόμοι, Μηχανισμοί, Μοντέλα
2.1 Νόμοι
2.2 Μηχανισμοί
2.3 Μοντέλα
Για μελέτη
3. Εξέλιξη και φυσική επιλογή
3.1 Εξέλιξη με φυσική επιλογή
3.2 Εξηγήσεις καταγωγής και εξηγήσεις κατανομής
3.3 Οι μονάδες της επιλογής
3.4 Καθολικός δαρβινισμός
Για μελέτη
4. Προσαρμογή, κατασκευή, λειτουργία
4.1 Προσαρμογή
4.2 Κατασκευή
4.3 Λειτουργία και τελεολογία
Για μελέτη
5. Άτομα
5.1 Το πρόβλημα της ατομικότητας
5.2 Δαρβινικά άτομα
5.3 Έμβια πράγματα
 Για μελέτη
6. Γονίδια
6.1 Ανάπτυξη της γενετικής
6.2 Γονιδιακή δράση
6.3 Γονίδια και εξέλιξη
Για μελέτη
7. Έμβια είδη και το δέντρο της ζωής
7.1 Από τις τυπολογικές στις φυλογενετικές απόψεις για τα έμβια είδη
7.2 Επιμέρους πράγματα, ιδιότητες και είδη πραγμάτων
7.3 Το δέντρο της ζωής και η προέλευση των έμβιων ειδών
Για μελέτη
8. Εξέλιξη και κοινωνική συμπεριφορά
8.1 Συνεργασία και αλτρουισμός
8.2 Η συνεργασία στις ανθρώπινες κοινωνίες
8.3 Πολιτισμική εξέλιξη
8.4 Πληθυσμιακή σκέψη και ανθρώπινη φύση
Για μελέτη
9. Πληροφορία
9.1 Πληροφορία και εξέλιξη
9.2 Πομποί και δέκτες
9.3 Επικοινωνία από τότε που υπάρχει ζωή;
Για μελέτη
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γιώργος Μαραγκός
 • Σχεδίαση εξωφύλλου
  Ιφιγένεια Βασιλείου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-458-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  59359638
 • A' έκδοση
  2016
 • Τρέχουσα έκδοση
  2/2018
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Philosophy of Biology, Princeton University Press, 2014
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  320 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  22,00