Φιλοσοφία της επιστήμης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μια εισαγωγή
Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Αρχέγονη συνιστώσα του πολιτισμού, μαγική σχεδόν κλινική τέχνη, ισχυρή σήμερα επιστήμη, η ιατρική έχει μύχιους δεσμούς με την ανθρώπινη ζωή. Από την πρώτη έως την τελευταία ώρα. Σε στιγμές κρίσιμες, σε στιγμές ελπίδας, σε στιγμές άφατης οδύνης. Για να θεραπεύσει, να ανακουφίσει, να παρηγορήσει. Η ιατρική, ως πρακτική, ως γνώση, ως θεσμός, συνυφαίνεται με το πώς βιώνουμε και το πώς σκεφτόμαστε την ύπαρξή μας.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ιατρική, συνεπικουρούμενη από τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία και την τεχνολογία έχει να επιδείξει προόδους στη διάγνωση, στην πρόγνωση, στη θεραπεία, που δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό τις υποσχέσεις και τις προσδοκίες. Η ιατρική αναπτύσσει τις δυνάμεις της σε πολλά επίπεδα – το μοριακό, το κυτταρικό, το οργανισμικό, το κοινωνικό. Από το προσκέφαλο του ασθενούς έως τη δημόσια υγεία, καθορίζει αποφάσεις και πράξεις, και το αποτύπωμά της στην οικονομία και στην πολιτική είναι βαθύ. Μερικοί θα έλεγαν πως η ιατρική αποτελεί μια έκφανση του πώς δομείται και ασκείται η πολιτική ισχύς στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται με ενάργεια η πολλαπλότητα και η ποικιλία που χαρακτηρίζουν την ιατρική ως γνώση και ως πράξη, αλλά και η πολλαπλότητα και η ποικιλία στους τρόπους αναστοχαστικής θεώρησης της ιατρικής. Υπό το κριτικό πρίσμα της φιλοσοφίας των επιστημών, οι συγγραφείς αναδεικνύουν τις μεταφυσικές, γνωσιολογικές, μεθοδολογικές, ανθρωπολογικές και ιδεολογικές παραδοχές που πάνω τους εδράζεται το γνωστικό και το πρακτικό κεκτημένο της ιατρικής. Με παραδείγματα από την ιστορία της ιατρικής και από την κλινική καθημερινότητα των ιατρών, παρουσιάζουν με τρόπο κατανοητό πώς συγκροτούνται οι θεμελιώδεις έννοιες και τα θεωρητικά υποδείγματα που προσανατολίζουν την ιατρική πράξη. Καταδεικνύουν πόσο σπουδαίο έργο επιτελεί η θεωρία των πιθανοτήτων και η στατιστική στη σύσταση της ιατρικής γνώσης και στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι μαθηματικές θεωρίες, όπως εφαρμόζονται, ενέχουν ουσιωδώς μείζονες ερμηνευτικές παραδοχές. Μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα τον προβληματισμό σχετικά με την αντικειμενικότητα της ιατρικής γνώσης και τον επισφαλή χαρακτήρα τής ιατρικής συλλογιστικής.
Οι συγγραφείς δεν περιορίζονται να εκθέσουν τις κυρίαρχες απόψεις σχετικά με την ιατρική, αλλά παρουσιάζουν με τρόπο κατατοπιστικό και απροκατάληπτο ευρεία κλίμακα από σημαντικές εναλλακτικές θεωρήσεις – από τις προσηλωμένες στην επιστημονική «αντικειμενικότητα» ως ιδεώδες, έως τις ασθενοκεντρικές και πρωτοπρόσωπες. Με το έργο τους αυτό συνθέτουν μια στοχαστικά εμβριθή εικόνα για την ιατρική ως πολυεπίπεδο, δυναμικό εγχείρημα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

R. PAUL THOMSON

Ο R. Paul Thomson είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, στο Τμήμα Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας, και στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

ROSS E.G. UPSHUR

Ο Ross E.G. Upshur είναι ιατρός και καθηγητής στο Τμήμα Οικογενειακής και Κοινοτικής Ιατρικής και στη Σχολή Dalla Lana για τη Δημόσια Υγεία, του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Είναι επίσης επικεφαλής του Τομέα Κλινικής Δημόσιας Υγείας στη Σχολή Dalla Lana για τη Δημόσια Υγεία, του Πανεπιστημίου του Τορόντο, επιστημονικός διευθυντής στο Bridgepoint Collaboratory for Research and Innovation of Public Health, και βοηθός διευθυντής στο ερευνητικό ινστιτούτο Lunenfield Tanenbaum, του Sinai Health Systems.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάλογος εικόνων και πινάκων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Φιλοσοφία της ιατρικής. Το πεδίο και το αντικείμενό της

Υγεία και νόσος: Πώς ορίζονται 
Αναπηρία – Υγεία – Νόσος

Θεωρίες και μοντέλα στην ιατρική

Υλισμός και αναγωγισμός στις επιστήμες και στην ιατρική

Πιθανότητα και τυχαιότητα 
Η πιθανότητα ως λογική έννοια
Η πιθανότητα ως σχετική συχνότητα
Υποκειμενική ερμηνεία
Η πιθανότητα ως αντικειμενική ροπή
Τυχαιότητα

Αιτιότητα και επαγωγή

Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, άλλοι τρόποι σχεδίασης μελετών και μετα-μελέτες
Παρατηρησιακές μελέτες
Οικολογικές παρατηρησιακές μελέτες
Μελέτες χρονοσειρών
Μελέτες χρονικής διατομής
Μελέτες κοόρτης
Μελέτες ασθενών-μαρτύρων
Μελέτες όπου ο αριθμός των μετεχόντων είναι n = 1

Βασικά ποσοτικά μέτρα στην κλινική ιατρική 
Λόγος των συμπληρωματικών πιθανοτήτων
Μέσος κίνδυνος
Λόγος ρυθμών
Λόγος κινδύνων
Μείωση απόλυτου κινδύνου
Αναγκαίος αριθμός πασχόντων για θεραπευτική αγωγή
Μείωση σχετικού κινδύνου

Συλλογιστική στην κλινική πρακτική 
Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση, αποκατάσταση
και παρηγορητική αγωγή
Διάγνωση
Θεραπευτική αγωγή
Πρόγνωση
Αποκατάσταση
Παρηγορητική ιατρική
Σύνοψη

Η ιατρική από πρωτοπρόσωπη σκοπιά
Φαινομενολογία, αφηγήσεις περί γνώσεως και ποιοτικές
προσεγγίσεις στη δημιουργία και στη χρήση της γνώσης
στην ιατρική

Νευροεπιστήμη και ασθένειες του νου

Τα είδη της σύγχρονης ιατρικής. Εξελικτική ιατρική, ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια, ιατρική ακριβείας και εξατομικευμένη ιατρική, εναλλακτική ιατρική 
Ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια
Δαρβινική/εξελικτική ιατρική
Ιατρική ακριβείας (εξατομικευμένη ιατρική)
Ασθενοκεντρική ιατρική
Ιατρική βασισμένη σε αξίες
Συμπληρωματική/εναλλακτική ιατρική

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο εννοιών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γιώργος Μαραγκός
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-516-0
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  77108911
 • A' έκδοση
  9/2018
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Philosophy of Medicine. An Introduction © 2018 R. Paul Thompson & Ross E.G. Upshur
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  432 14 21 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  20,00