Κλασική φιλολογία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μετάφραση: Ηρώ Διαμαντούρου Μάνια Μεζίτη Χλόη Μπάλλα Στασινός Σταυριανέας

Οι μελέτες που φιλοξενούνται σε αυτόν τον τόμο εξετάζουν την αλληλεπίδραση φιλοσοφίας και ρητορικής στην κλασική Αθήνα, αναλύοντας μια σειρά από σχετικά ερωτήματα, όπως: Γιατί ο «ρήτορας» Ισοκράτης περιγράφει το δικό του αντικείμενο ως «φιλοσοφία»; Πόσο μακριά από τους φιλοσόφους βρίσκεται ο ίδιος όταν μιλάει για ηθικές έννοιες; Πώς και γιατί ο Πλάτων αξιοποιεί τις τεχνικές της ρητορικής; Πόσο αποκομμένο είναι το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη για τη δομή των επιστημονικών προτάσεων από την ενασχόλησή του με το τι συνιστά και πώς συγκροτείται ένα επιχείρημα; Ποιος είναι ο ρόλος των φιλοσόφων στην κριτική θεμελίωση ηθικών αξιών που κυριαρχούν στους λόγους των αττικών ρητόρων, όπως η ανδρεία; Ή ακόμα: πώς οριοθετούνται οι φιλόσοφοι απέναντι στους σοφιστές και τους ρήτορες, πώς διαφοροποιούνται οι παραδόσεις τους, ποιος αποφασίζει γι’ αυτό; Ποιος είναι ο ρόλος των δημοκρατικών θεσμών στην ανάπτυξη και τη διακίνηση των σχετικών ιδεών;

[Συνέκδοση με τις εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης]

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Χλόη Μπάλλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
ΗARVEY YUNIS: Η προτρεπτική ρητορική στην Πολιτεία του Πλάτωνα
ANDRE LAKS: Προοίμιο περί προοιμίων: Και πάλι από την αρχή σχετικά με τους Νόμους του Πλάτωνα
JAMES ALLEN: O Αριστοτέλης για τις επιστήμες των επιχειρημάτων:  Ρητορική, διαλεκτική, αναλυτική
ΝIALL LIVINGSTONE: Γράφοντας την πολιτική: Η ρητορική της φιλοσοφίας στον Ισοκράτη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ: Ρητορική, φιλοσοφία και πολιτική: Ο Ισοκράτης και η ομολογουμένη αρετή
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ: Δόξα, γνώση και απάτη στον Γοργία
ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ: Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για τον ρητορικό εμπειρισμό
RYAN K. BALOT: Η ανδρεία ως βάση της δικαιοσύνης
ERIC ROBINSON: Οι σοφιστές και η δημοκρατία πέρα από την Αθήνα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Ηρώ Διαμαντούρου
  Μάνια Μεζίτη
  Χλόη Μπάλλα
  Στασινός Σταυριανέας
 • Επιμέλεια
  Χλόη Μπάλλα
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-270-1
 • A' έκδοση
  2008
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2018
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  368 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  20,00