Ιστορία της Τέχνης

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Ο συλλογικός αυτός τόμος, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αρχιτέκτονα και θεωρητικού της τέχνης Παναγιώτη Μιχελή και της ζωγράφου Έφης Μιχελή, περιλαμβάνει δεκαεπτά μελέτες οι οποίες παρουσιάζουν στιγμές και όψεις από τον διάλογο δύο πεδίων, της αισθητικής και της τέχνης. Οι προσεγγίσεις της τέχνης και, κυρίως, ποικίλων λόγων περί της τέχνης γίνονται από διαφορετικές σκοπιές, με κυρίαρχες τη φιλοσοφική, την ψυχολογική και την ανθρωπολογική. Εξετάζονται ζητήματα φιλοσοφικής αισθητικής (πλατωνική κριτική της τέχνης, Αριστοτέλης και ζωγραφική, φαντασία και μίμηση στη βυζαντινή αισθητική, η γερμανική αισθητική στη νεοελληνική σκέψη), αισθητικής και μουσικής (Κοϊντιλιανός, Ξενάκης, η μουσική εμπειρία ως ψυχονοητική λειτουργία) και ψυχολογίας της τέχνης (χρήση και κατάχρηση της θεωρίας του Piaget, γλώσσα συναισθημάτων και γλώσσα της τέχνης). Επιχειρούνται φιλοσοφικές και φιλολογικές αναγνώσεις της αρχαίας δραματικής ποίησης (Πλάτων και κωμωδία, αρχαίες και σύγχρονες πτυχές του τραγικού, ο θρήνος στους Πέρσες του Αισχύλου), καθώς και προσεγγίσεις πρακτικών της τέχνης (χρυσή τομή και Θησαυρός των Σιφνίων, εθιμολογικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής, η μάσκα του Ensor, παλαιές και νέες εικονομαχίες – από τον Λέοντα Γ΄ στους Ταλιμπάν).

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Ο Γιώργος Ζωγραφίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ

Ο Γιάννης Κουγιουμτζάκης δίδαξε Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Επιστημολογία της Ψυχολογίας στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διονύσιος Ζήβας, Παναγιώτης Μιχελής και Έφη Μιχελή:  Η ζωή και το έργο τους

Γεώργιος Αικατερινίδης, Λαϊκή αρχιτεκτονική: εθιμολογικά – τυπολογικά

Κώστας Ανδρουλιδάκης, Η παρουσία της γερμανικής αισθητικής στη νεοελληνική σκέψη

Αναστασία Γεωργάκη, Φύση και ηχητικά περιβάλλοντα στο έργο του  Ιάννη Ξενάκη

Γιώργος Ζωγραφίδης, Παλαιές και νέες εικονομαχίες: Από τον Λέοντα Γ΄ στους Ταλιμπάν

Παύλος Καϊμάκης, Αριστείδης Κοϊντιλιανός: Ένας αισθητικός της μουσικής  της
Ύστερης Αρχαιότητας

Βασίλης Κάλφας, Ο πλατωνικός διάλογος και η αττική κωμωδία

Ελένη Κορνάρου, Η αναπαράσταση του θρήνου στην αρχαία ελληνική  τραγωδία: Η περίπτωση των Περσών του Αισχύλου

Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, Μαρία Μαρκοδημητράκη, Δημήτρης Αντωνακάκης, Μαρία Πατεράκη, Από την τέχνη για την τέχνη στην τέχνη για τη ζωή: Χρήση και κατάχρηση της θεωρίας του Piaget

Γιώργος Μαραγκός, Η μουσική εμπειρία ως ψυχονοητική λειτουργία

Αθηνά Μιράσγεζη, Η μάσκα του James Ensor

Μιχάλης Πάγκαλος, Αρχαίες και μοντέρνες πτυχές του τραγικού

Ασπασία Παπαδοπεράκη, Μέτρα μέτρησης της ελληνικής αρχαιότητας  και  η χρυσή τομή: Η εφαρμογή του «πόδα» στον Θησαυρό των Σιφνίων

Θεόπη Παρισάκη, Η ζωγραφική μίμηση στον Αριστοτέλη

Κωνσταντίνος Πρώιμος, Ο καθρέφτης και το μέτρο: Μεταφυσικές και ηθικές
διαστάσεις της πλατωνικής κριτικής των τεχνών στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας

Δέσποινα Σταματοπούλου, Η γλώσσα των συναισθημάτων και η γλώσσα  της τέχνης: Εκφραστική-φυσιογνωμική αντίληψη και το νόημα  της εικόνας

Μαρία Φιολιτάκη, Φαντασία και εικόνα: Η θεμελίωση της μιμητικής  απεικόνισης στη βυζαντινή αισθητική

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Ζωγραφίδης Γιώργος
  Κουγιουμουτζάκης Γιάννης
 • Επιμέλεια
  Ζωγραφίδης Γιώργος
  Κουγιουμουτζάκης Γιάννης
  Αθανασιάδης Βίκτωρ
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-258-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1140
 • A' έκδοση
  2008
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2008
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  344 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  30,00