Βιολογία

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5η έκδοση

Διαβάστε απόσπασμα από το βιβλίο, εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε  σε PowerPoint τα Slides των εικόνων της ελληνικής έκδοσης, που θα βοηθήσουν στη διδασκαλία του μαθήματος
 (ανά κεφάλαιο):

23456789101112131415

Έντυπο 35,00 24,50 Προσθήκη στο καλάθι
ebook 17,50 Προσθήκη στο καλάθι

Σήμερα τα ένζυμα εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις διεργασίες παραγωγής βιοπροϊόντων, επεξεργασίας βιολογικών και συνθετικών υλικών, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και τεχνολογιών στη βιομηχανία τροφίμων, χημικών και φαρμακευτικών προϊ­όντων, στην ανάλυση και στην ιατρική, στη γεωργία και στο περιβάλλον.

Τα δεκαπέντε πλέον κεφάλαια του βιβλίου εμπλουτίζονται με πολλές και εκτενείς προσθήκες κειμένου και αισθητικές βελτιώσεις, 235 σχήματα (τα περισσότερα νέα ή επανασχεδιασμένα) και 26 πίνακες. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στον προσδιορισμό («μέτρηση») και την ιστορία των ενζύμων, παρουσιάζονται η ενζυμική κινητική από εφαρμοσμένη σκοπιά, οι τύποι και η κινητική των ενζυμικών βιοαντιδραστήρων. Ακολουθούν η κατιούσα διεργασία/τεχνολογία απομονώσεως και καθαρισμού των ενζύμων, τα ακινητοποιημένα (καθηλωμένα) ένζυμα και οι τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και μορίων-δεσμευτών (προσδετών) σε στερεούς φορείς.

Μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις πλείστες όσες εφαρμογές των ενζύμων: στη βιομηχανία τροφίμων, στη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία, σε άλλες βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, στη θεραπευτική και την αναγεννητική ιατρική, στην ανάλυση και τους ενζυμικούς βιοαισθητήρες, στη βιοκατάλυση σε περιβάλλον οργανικών διαλυτών, στη βιοαποκατάσταση του περιβάλλοντος, και στα βιοκαύσιμα. Η ύλη του βιβλίου ολοκληρώνεται με προτεινόμενη βιβλιογραφία, Αγγλοελληνικό-Ελληνοαγγλικό λεξικό επιστημονικών όρων, και λεπτομερές ευρετήριο. Το βιβλίο, στη νέα του μορφή, καλύπτει ικανοποιητικότερα τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών, ενώ θα αποβεί χρήσιμο βοήθημα στους φοιτητές αλλά και σε όσους ενδια­φέρονται να γνωρίσουν εκτενέστερα τη βιοτεχνολογία των ενζύμων.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στο Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ιωάννης Κλώνης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Master of Science (MSc) στη «Μοριακή Ενζυμολογία» (University of Warwick, Αγγλία) και Doctor of Philosophy (PhD) στη «Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία», ειδικότερα στο πεδίο της κατιούσας διεργασίας και χρωματογραφίας συγγενείας ενζύμων (University of Southampton, Αγγλία).

Εργάστηκε ως senior research associate στο University of Cambridge, Institute of Biotechnology (Αγγλία) και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας. Εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), όπου και εργάστηκε στο (νυν) Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Από το 2020 είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα αποτελούν: (α) η κατιούσα διεργασία και ο καθαρισμός ενζύμων υψηλής αξίας, (β) τα βιομιμητικά μόρια και οι αναστολείς ενζύμων με εφαρμογές στην κατιούσα διεργασία και τη θεραπευτική, (γ) τα ακινητοποιημένα ένζυμα και οι οπτικοί βιοαισθητήρες. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου Reactive Dyes in Protein and Enzyme Techno­logy (Macmillan Press, 1987) και είναι συγγραφέας του βιβλίου  Ενζυμολογία (Εκδόσεις Έμβρυο, 2007, 2018). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντής στο Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας και αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, εθνικός εκπρόσωπος σε θέματα βιοτεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονικός υπεύθυνος ανταγωνιστικών ερευνητικών προ­γραμμάτων, και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και οργανισμούς.

						

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 1ης εκδόσεως
Πρόλογος 2ης εκδόσεως
Πρόλογος 4ης εκδόσεως
Συμβολισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα ένζυμα
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Keq)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τύποι και κινητική ενζυμικών βιοαντιδραστήρων
ΤΥΠΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κατιούσα διεργασία: τεχνολογία καθαρισμού ενζύμων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ KΑΤΙΟYΣΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣIΑΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ – ΔΙΑΥΓAΣΗ
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΣΜΑΤΩΣΕΩΣ) ΕΝΖΥΜΩΝ
ΥΓΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ KΑΤΙΟΥΣΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ακινητοποιημένα ένζυμα
ΓΕΝΙΚΑ
EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ
EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και δεσμευτών
TΕΧΝΙΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΔΕΣΜΕYΣΕΩΣ
TΕΧΝΙΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Εφαρμογές των ενζύμων στη βιομηχανία τροφίμων
EΝΖΥΜΙΚΗ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥ ΑΜΥΛΟΥ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εφαρμογές των ενζύμων σε βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Εφαρμογές των ενζύμων στη χημική βιομηχανία
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Εφαρμογές των ενζύμων στη φαρμακευτική βιομηχανία
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ HIVΚΑΙ HCV
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Ð ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΕΝΖΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΒΟΥΤΙΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Εφαρμογές των ενζύμων στην ιατρική
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Εφαρμογές των ενζύμων στην ανάλυση
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ425
ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Ενζυμικοί βιοαισθητήρες
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΑΓΩΓΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Ενζυμική κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες
ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΣΕΣ
ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Ένζυμα και περιβάλλον
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Πηγές σχημάτων
Λεξικό επιστημονικών όρων
Ευρετήριο

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-587-0
 • ISBN e-book
  978-960-524-812-3
 • A' έκδοση
  10/2020
 • Τρέχουσα έκδοση
  09/2022
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  608 21 29 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  35,00