ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΒιολογία

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)

3η αναθεωρημένη έκδοση

Σήμερα πλέον τα ένζυμα εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις διεργασίες παραγωγής βιοπροϊόντων, επεξεργασίας βιολογικών και συνθετικών υλικών, και παροχής καλύτερων υπηρεσιών στη γεωργία και την ιατρική. Ως εκ τούτου, μετά παρέλευση δώδεκα ετών από την παρουσίαση της 1ης έκδοσης της ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, κρίθηκε ως επιβεβλημένο εγχείρημα η συγγραφή ενός κατ’ ουσία νέου βιβλίου. Στην παρούσα έκδοση, η ύλη εκσυγχρονίσθηκε και αναθεωρήθηκε σχεδόν ολοσχερώς: τα επτά κεφάλαια τώρα εξελίχθηκαν σε δεκατέσσερα, τα οποία εμπλουτίζονται με 190 σχήματα και 21 πίνακες. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στα ένζυμα, παρουσιάζονται η ενζυμική κινητική από εφαρμοσμένη σκοπιά, οι τύποι και η κινητική των ενζυμικών βιοαντιδραστήρων. Ακολουθούν η τεχνολογία καθαρισμού των ενζύμων, τα ακινητοποιημένα ένζυμα και οι τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και μορίων-δεσμευτών. Μεγάλο τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στις εφαρμογές των ενζύμων: π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων, σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στην ιατρική, στην ανάλυση, στους βιοαισθητήρες, και στην κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες. Tο βιβλίο καλύπτει τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών, ενώ θα αποβεί χρήσιμο βοήθημα στους φοιτητές των ΑΕΙ αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τη βιοτεχνολογία των ενζύμων.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ιωάννης Κλώνης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Master of Science (MSc) στη «Μοριακή Ενζυμολογία» (University of Warwick, Αγγλία) και Doctor of Philosophy (PhD) στη «Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία», ειδικότερα στο πεδίο της κατιούσας διεργασίας και χρωματογραφίας συγγενείας ενζύμων (University of Southampton, Αγγλία).

Εργάστηκε ως senior research associate στο University of Cambridge, Institute of Biotechnology (Αγγλία) και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας. Εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), όπου και εργάστηκε στο (νυν) Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Από το 2020 είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα αποτελούν: (α) η κατιούσα διεργασία και ο καθαρισμός ενζύμων υψηλής αξίας, (β) τα βιομιμητικά μόρια και οι αναστολείς ενζύμων με εφαρμογές στην κατιούσα διεργασία και τη θεραπευτική, (γ) τα ακινητοποιημένα ένζυμα και οι οπτικοί βιοαισθητήρες. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου Reactive Dyes in Protein and Enzyme Techno­logy (Macmillan Press, 1987) και είναι συγγραφέας του βιβλίου  Ενζυμολογία (Εκδόσεις Έμβρυο, 2007, 2018). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντής στο Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας και αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, εθνικός εκπρόσωπος σε θέματα βιοτεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονικός υπεύθυνος ανταγωνιστικών ερευνητικών προ­γραμμάτων, και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και οργανισμούς.

						

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KEΦAΛAIO 1.
Εισαγωγή στα ένζυμα

KEΦAΛAIO 2.
Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική

KEΦAΛAIO 3.
Τύποι και κινητική ενζυμικών βιοαντιδραστήρων

KEΦAΛAIO 4.
Κατιούσα επεξεργασία: τεχνολογία καθαρισμού ενζύμων

KEΦAΛAIO 5.
Ακινητοποιημένα ένζυμα

KEΦAΛAIO 6.
Τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και δεσμευτών

KEΦAΛAIO 7.
Εφαρμογές των ενζύμων στη βιομηχανία τροφίμων

KEΦAΛAIO 8.
Εφαρμογές των ενζύμων σε μεγάλη κλίμακα

KEΦAΛAIO 9.
Εφαρμογές των ενζύμων στη χημική βιομηχανία

KEΦAΛAIO 10.
Εφαρμογές των ενζύμων στη φαρμακευτική βιομηχανία

KEΦAΛAIO 11.
Θεραπευτικές εφαρμογές των ενζύμων στην ιατρική

KEΦAΛAIO 12.
Εφαρμογές των ενζύμων στην ανάλυση

KEΦAΛAIO 13.
Ενζυμικοί βιοαισθητήρες

KEΦAΛAIO 14.
Ενζυμική κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-304-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  356
 • A' έκδοση
  2010
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  446 21 28
 • Τιμή καταλόγου
  35,00