Βιολογία

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3η αναθεωρημένη έκδοση

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις σελίδες του Κεφαλαίου 2

Ηλεκτρονικές διαφάνειες

Κεφάλαια : 234567891011121314

Έντυπο 35,00 24,50 Προσθήκη στο καλάθι
ebook 24,50 17,15 Προσθήκη στο καλάθι

Σήμερα πλέον τα ένζυμα εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις διεργασίες παραγωγής βιοπροϊόντων, επεξεργασίας βιολογικών και συνθετικών υλικών, και παροχής καλύτερων υπηρεσιών στη γεωργία και την ιατρική. Ως εκ τούτου, μετά παρέλευση δώδεκα ετών από την παρουσίαση της 1ης έκδοσης της ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, κρίθηκε ως επιβεβλημένο εγχείρημα η συγγραφή ενός κατ’ ουσία νέου βιβλίου. Στην παρούσα έκδοση, η ύλη εκσυγχρονίσθηκε και αναθεωρήθηκε σχεδόν ολοσχερώς: τα επτά κεφάλαια τώρα εξελίχθηκαν σε δεκατέσσερα, τα οποία εμπλουτίζονται με 190 σχήματα και 21 πίνακες. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στα ένζυμα, παρουσιάζονται η ενζυμική κινητική από εφαρμοσμένη σκοπιά, οι τύποι και η κινητική των ενζυμικών βιοαντιδραστήρων. Ακολουθούν η τεχνολογία καθαρισμού των ενζύμων, τα ακινητοποιημένα ένζυμα και οι τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και μορίων-δεσμευτών. Μεγάλο τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στις εφαρμογές των ενζύμων: π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων, σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στην ιατρική, στην ανάλυση, στους βιοαισθητήρες, και στην κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες. Tο βιβλίο καλύπτει τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών, ενώ θα αποβεί χρήσιμο βοήθημα στους φοιτητές των ΑΕΙ αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τη βιοτεχνολογία των ενζύμων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KEΦAΛAIO 1.
Εισαγωγή στα ένζυμα

KEΦAΛAIO 2.
Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική

KEΦAΛAIO 3.
Τύποι και κινητική ενζυμικών βιοαντιδραστήρων

KEΦAΛAIO 4.
Κατιούσα επεξεργασία: τεχνολογία καθαρισμού ενζύμων

KEΦAΛAIO 5.
Ακινητοποιημένα ένζυμα

KEΦAΛAIO 6.
Τεχνικές ακινητοποιήσεως ενζύμων και δεσμευτών

KEΦAΛAIO 7.
Εφαρμογές των ενζύμων στη βιομηχανία τροφίμων

KEΦAΛAIO 8.
Εφαρμογές των ενζύμων σε μεγάλη κλίμακα

KEΦAΛAIO 9.
Εφαρμογές των ενζύμων στη χημική βιομηχανία

KEΦAΛAIO 10.
Εφαρμογές των ενζύμων στη φαρμακευτική βιομηχανία

KEΦAΛAIO 11.
Θεραπευτικές εφαρμογές των ενζύμων στην ιατρική

KEΦAΛAIO 12.
Εφαρμογές των ενζύμων στην ανάλυση

KEΦAΛAIO 13.
Ενζυμικοί βιοαισθητήρες

KEΦAΛAIO 14.
Ενζυμική κατάλυση σε οργανικούς διαλύτες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN
  978-960-524-304-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  356
 • A' έκδοση
  2010
 • Τρέχουσα έκδοση
  2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  446 21 28
 • Τιμή καταλόγου
  35,00