Βιολογία

ΕΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Φάγος λ και ανώτεροι οργανισμοί
Μετάφραση: Καζλαρής Χάρης

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου που κυκλοφόρησε το 1986 και επικροτήθηκε διεθνώς, αναφερόταν σε ένα από τα κεντρικά ερωτήματα της βιολογίας: πώς ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τα γονίδιά του για να καθοδηγήσει την ανάπτυξή του. Το κείμενο, απαύγασμα 25 ετών έρευνας του συγγραφέα πάνω στη ρύθμιση του φάγου λ, αποτέλεσε παράδειγμα του πώς τα κύτταρα επιλέγουν ποια γονίδιά τους θα λειτουργήσουν ή θα παραμείνουν σε αδράνεια. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση, ο Ptashne παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα των γνώσεών μας για τον φάγο λ και επεκτείνει το παράδειγμα στη ρύθμιση της γονιδιακής εκφράσεως σε ανώτερους οργανισμούς. Τρία κεφάλαια περιγράφουν τις αρχές της γονιδιακής ρυθμίσεως στον φάγο λ, και το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την πειραματική βάση των κυριοτέρων συμπερασμάτων. Δύο νέα κεφάλαια προσδιορίζουν έως ποιο σημείο το μοντέλο του φάγου λ μπορεί να επεκταθεί στον έλεγχο της γονιδιακής εκφράσεως στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, καθώς και ποιες επεκτάσεις των αρχών αυτών χρειάζονται για να ερμηνευθούν πιο πολύπλοκα προγράμματα γονιδιακής εκφράσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συστατικά του διακόπτη
Η δράση του καταστολέα και της πρωτεΐνης Cro
Επαγωγή-Μετατόπιση του διακόπτη
Συνέργεια-Σταθερότης και ευαισθησία του διακόπτη
Η αυτο-ρυθμιστική δράση
Άλλες περιπτώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ-DNA ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο χειριστής
Ο καταστολέας
Η πρωτεΐνη Cro
Αλληλεπιδράσεις αμινοξέων και ζευγών βάσεων
Ο υποκινητής
Έλεγχος της γονιδιακής εκφράσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.  Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Σύντομη ανασκόπηση της αναπτύξεως του φάγου λ
Έλεγχος της μεταγραφής
Η απόφαση
Έλεγχος της ενσωματώσεως και της εκτομής
Άλλοι φάγοι
Η απόκριση SOS
Μονοπάτια και κυτταρική ανάπτυξη του φάγου λ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ. ΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Η ιδέα του καταστολέα
Ασυμμετρία του βακτηριακού ζευγαρώματος
Παραπομπές
Το πρόβλημα του καταστολέα στις αρχές της δεκαετίας του 1960
Απομόνωση του καταστολέα και πρόσδεση στο DNA
Μαζική παραγωγή του καταστολέα
Ισχυρισμοί των Κεφαλαίων 1 και 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ. ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή
Ευκαρυωτικά γονίδια και πολυμεράσες τους
Ενεργοποίηση
Καταστολή
Συνέργεια
Ρυθμιστές που σχηματίζονται από ανόμοια συστατικά
Εικασίες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη
Προειδοποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Δύο λειτουργίες ενός ενεργοποιητού: Πρόσδεση στο DNA και ενεργοποίηση (5.3)
Δομές που προσδένονται στο DNA
Ενεργοποιητικές περιοχές
Δράση σε απόσταση, σχηματισμός βρόχων (5.4)
Ενεργοποίηση In Vivo και In Vitro (5.6, 5.7 και 5.9)
Άμβλυνση (5.8)
Καταστολή (5.13, 5.14, 5.15)
Ρυθμιστές που σχηματίζονται από ανόμοια συστατικά (5.16)
Περισσότερη συνέργεια
Η περίπτωση του γονιδίου eve (5.12, 5.15)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Καζλαρής Χάρης
 • Επιστημονική επιμέλεια
  Δέσποινα Αλεξανδράκη
  Καζλαρής Χάρης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-045-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  360
 • A' έκδοση
  1999
 • Τρέχουσα έκδοση
  1999
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "A genetic switch. Phage λ and higher organisms", Blackwell Scientific Publications & Cell Press, 2nd edιtion, 1992
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  272 17 24 Έγχρωμο βιβλίο τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  21,00