Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, Α΄

Η έκδοση του 1824-1825

Τα Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια του C.Fauriel είναι η πρώτη συλλογή του είδους, και τυπώθηκαν σε δύο τόμους το 1824-1825 στο Παρίσι. Δημιούργησαν αμέσως τεράστια αίσθηση: το κλίμα ήταν άλλωστε ευνοϊκό για καθετί ελληνικό ή λαϊκό. Η συλλογή μεταφράστηκε αμέσως στα γερμανικά (δύο φορές), στα αγγλικά και τα ρωσικά. Εκτός από την ποιότητα των τραγουδιών εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα τα συνοδευτικά σχόλια και ο εισαγωγικός λόγος του Φοριέλ, μια από τις καλύτερες ως σήμερα μελέτες, γραμμένη με θερμό φιλελληνικό συναίσθημα, γνώση και σύνεση. Η φιλολογική κατάρτιση του Φοριέλ ήταν από τις ισχυρότερες της εποχής του, αργότερα έγινε και ο πρώτος καθηγητής της συγκριτικής φιλολογίας στη Σορβόνη. Στην Ελλάδα το έργο άργησε να εκτιμηθεί: κυκλοφόρησε μόλις το 1956 σε ελληνική μετάφραση. Η τωρινή έκδοση, με καινούρια μετάφραση, βασίστηκε στο πλούσιο αρχειακό υλικό του Φοριέλ (που βρίσκεται διάσπαρτο σε γαλλικές και ελληνικές βιβλιοθήκες) και περιέχει τα εκδομένα τραγούδια (στον πρώτο τόμο) και τα ανέκδοτα (στον δεύτερο), που συγκεντρώθηκαν το 1824 στη Βενετία και την Τεργέστη.
Στον πρώτο αυτόν τόμο τα εκδομένα τραγούδια επανεκδίδονται δίχως τις διορθωτικές επεμβάσεις του Φοριέλ: αποδίδεται έτσι γνησιότερα το κείμενο των δημοτικών τραγουδιών, προσφέροντας ταυτόχρονα σε υποσελίδιες σημειώσεις και την έντυπη μορφή του. Διατηρείται επίσης η ίδια διάταξη: Ιστορικά τραγούδια – Μέρος πρώτον, Κλέφτικα, Ιστορικά τραγούδια – Μέρος δεύτερον, Ιστορικά διάφορα, Τραγούδια πλαστά (οι παραλλαγές), Τραγούδια του οικιακού βίου και Δίστιχα τραγουδάκια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ι. Περί των Nεοελλήνων

ΙΙ. Διαφοροποιήσεις αρχαίας και νεότερης λογοτεχνίας. Aπαρχές της γραπτής λογοτεχνίας.Eρωτόκριτο. Διάδοση γραπτής λογοτεχνίας

ΙΙΙ. Περί της λαϊκής λογοτεχνίας. Eπετειακά τραγούδια. Tης ξενιτιάς. Γαμήλια. Mοιριολόγια

ΙV. Kλέφτικα. Περί των αρματολών. Kατατρεγμοί αρματολών. Kλέφτικη ζωή. Ήθη και Xαρακτήρας κλεφτών. Kλεφτοχώρια. Συγκρούσεις με Tουρκαλβανούς. Aλή πασάς. Eπανάσταση

V. Tραγούδια πλαστά. Aρχαίες πίστεις και νεοελληνικές δεισιδαιμονίες

VI. Δημιουργοί των δημοτικών τραγουδιών. Nησιώτικα και στεριανά. Tυφλοί ραψωδοί. Πανηγύρια

VII. Iστορικό βάθος της λαϊκής ποίησης. Παλαιότερα γνωστά λαϊκά τραγούδια. Mαρτυρίες περί της αρχαίας λαϊκής ποίησης. Συσχετισμοί αρχαίας και νεότερης λαϊκής ποίησης. Bουνίσια και θαλασσινά τραγούδια

VIII. Περί της μουσικής. Περί του χορού. Περί της μετρικής. Περί της γλώσσας

IX. Περί της λαϊκής ποίησης. Iδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Προοίμια, κοινοί τόποι. Eκφραστικοί τρόποι. Mοιριολόγια και μοιριολογίστρες. Πεζή παράφραση μοιριολογιού. Για τα κλέφτικα. «O Xάρος και αι ψυχαί», «O βοσκός και ο Xάρος». Tραγούδια παραθαλάσσιων τόπων. Tης ξενιτιάς. Προτροπή προς τους Έλληνες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΛΑΣΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια έκδοσης
  Αλέξης Πολίτης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-066-0
 • ISBN
  960-524-066-1
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  889
 • A' έκδοση
  1999
 • Τρέχουσα έκδοση
  7/2020
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  376 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  19,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ