Μαθηματικά

ΔΕΚΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (εξαντλημένο)

Όπως έχει πει ο Paul Halmos, αναφερόμενος στους στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης: “το ζητούμενο δεν είναι να εκπαιδεύσουμε μαθηματικούς που θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υπολογιστές του σήμερα, αλλά να δημιουργήσουμε τους μαθηματικούς που θα σχεδιάσουν τους υπολογιστές του αύριο”.

Οι δέκα αυτές διαλέξεις στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά δεν είναι δυνατόν να επιτύχουν τον στόχο του Paul Halmos, κινούνται όμως στο ίδιο πνεύμα: επιδιώκουν την ουσιαστική κατανόηση της αναγκαιότητας για την εισαγωγή μιας μαθηματικής θεωρίας στην προσέγγιση πραγματικών προβλημάτων και διερευνούν την τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της μεθόδου που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες.

Κεντρικό θέμα των διαλέξεων αποτελεί η καλή τοποθέτηση, η επίλυση και η διερεύνηση της εξίσωσης Tx=α, όπου T είναι ένας αλγεβρικός, διαφορικός ή ολοκληρωτικός τελεστής, καθώς και η μελέτη των συναρτησιακών χώρων μέσα στους οποίους έχει έννοια η παραπάνω εξίσωση.

Η παρουσίαση των θεμάτων επιδιώκει μια ισορροπία μεταξύ ενός επιπέδου επιστημονικής αυστηρότητας που να της επιτρέπει να χαρακτηριστεί μαθηματική και ενός επιπέδου ρεαλιστικής προσέγγισης που να της επιτρέπει να χαρακτηριστεί εφαρμοσμένη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γεώργιος Δάσιος έλαβε το διδακτορικό του στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Illinois. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. To 2013 αναγορεύτηκε Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η διάλεξη: H Γενική Eξίσωση  

2η διάλεξη: Xώροι Συναρτήσεων 

3η διάλεξη: Σύγκλιση 

4η διάλεξη: Γραμμικοί Mετασχηματισμοί   

5η διάλεξη: Διϋισμός και Συζυγία
6η διάλεξη: Eναλλακτικό Θεώρημα Fredholm – Σφάλματα στον L2

7η διάλεξη: Aντιστροφή Διαφορικών Tελεστών   

8η διάλεξη: Iδιοαναπτύγματα   

9η διάλεξη: Oλοκληρωτικές Aναπαραστάσεις

10η διάλεξη: Oλοκληρωτικές Eξισώσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-120-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  208
 • A' έκδοση
  2001
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  128 17 24
 • Τιμή καταλόγου