Χημεία

ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Μετάφραση: Βράτολης Στέργιος Ηλίας Κακουλίδης Πρεβεδώρος Θεόδωρος

Η Χημεία Πολυμερών είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο στο πεδίο της επιστήμης πολυμερών, ένα πεδίο με εντυπωσιακές τεχνολογικές εφαρμογές αλλά και ένα πλήθος από θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα. Πυρήνας της προσέγγισης των δύο καθηγητών συγγραφέων της είναι η κατανόηση των χημικών φαινομένων σε μοριακό επίπεδο, με την παρουσίαση των εννοιών από τις απλούστερες προς τις πιο σύνθετες, όπως αυτές προκύπτουν από τις υποκείμενες μοριακές δομές. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, επιστρατεύθηκαν έννοιες από τα πεδία της φυσικής, της βιολογίας, της επιστήμης υλικών, της χημικής μηχανικής και της στατιστικής. Ωστόσο, ο αναγνώστης χρειάζεται να έχει μόνο προπτυχιακού επιπέδου γνώσεις οργανικής χημείας και φυσικοχημείας.
Η παρούσα ελληνική έκδοση στηρίζεται στη 2η αμερικανική, όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι νεότερες θεωρίες και περιγράφονται πειράματα που έως πρόσφατα ήταν ανέφικτα. Το βιβλίο ανταποκρίνεται στις διδακτικές ανάγκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στα πεδία της χημείας, της επιστήμης υλικών, της χημικής μηχανικής αλλά και της νανοτεχνολογίας. Τα επιμέρους θέματα που καλύπτει είναι: ο σταδιακός, ο αλυσωτός και ο ελεγχόμενος πολυμερισμός· τα συμπολυμερή και η στερεοκανονικότητα· η σκέδαση του φωτός από διαλύματα πολυμερών και η θερμοδυναμική τους· τα δίκτυα, οι γέλες και τα ελαστομερή· η ιξωδοελαστικότητα, η υαλώδης μετάπτωση, τα κρυσταλλικά πολυμερή κ.ά. Την ύλη συμπληρώνουν λυμένα προβλήματα-παραδείγματα, προβλήματα που βασίζονται σε δεδομένα από τη βιβλιογραφία και σχεδόν 200 ανασχεδιασμένες εικόνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή στις μακρομοριακές αλυσίδες
2. Σταδιακός πολυμερισμός
3. Αλυσωτός πολυμερισμός
4. Ελεγχόμενος πολυμερισμός
5. Συμπολυμερή, μικροδομή και στερεοκανονικότητα
6. Διαμορφώσεις πολυμερούς
7. Θερμοδυναμική διαλυμάτων πολυμερών
8. Σκέδαση του φωτός από διαλύματα πολυμερών
9. Δυναμική αραιών διαλυμάτων πολυμερών
10. Δίκτυα, γέλες και ελαστικότητα ελαστομερούς
11. Γραμμική ιξωδοελαστικότητα
12. Υαλώδης μετάπτωση
13. Κρυσταλλικά πολυμερή
Παράρτημα
A.1    Αναπτύγματα σειρών
A.2    Τύποι αθροισμάτων
A.3    Μετασχηματισμός σε σφαιρικές συντεταγμένες
A.4    Κάποια ολοκληρώματα γκαουσιανών συναρτήσεων
A.5    Μιγαδικοί αριθμοί
Ευρετήριο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Αναστασιάδης Σπύρος Χ.
 • Μετάφραση
  Βράτολης Στέργιος
  Ηλίας Κακουλίδης
  Πρεβεδώρος Θεόδωρος
 • Επιμέλεια κειμένου
  Νίκος Κουμπιάς
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-429-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  32998357
 • A' έκδοση
  2014
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Polymer Chemistry", CRC Press, 2nd edition, 2007
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  810 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  50,00