Φιλοσοφία

ΧΕΓΚΕΛ: ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Μετάφραση: Παναγιώτης Θανασάς

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει το σύνολο των Προλόγων και των Εισαγωγών που προέταξε ο Χέγκελ στις εκδόσεις των έργων του, από το 1807 έως και το 1832. Γνωστοί κυρίως για τις εμβληματικές επιγραμματικές φράσεις που περιέχουν, οι Πρόλογοι αποτελούν πρωτίστως αναντικατάστατα τεκμήρια του τρόπου με τον οποίο ο φιλόσοφος έχει συλλάβει τη βασική αποστολή καθενός από τα έργα του. Όσο για τις Εισαγωγές, αυτές αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των έργων στα οποία προτάσσονται: το εγχείρημα της Φαινομενολογίας δύσκολα γίνεται κατανοητό χωρίς τη μεγαλειώδη Εισαγωγή της· η ιδιαιτερότητα της εγελιανής Λογικής δεν αποσαφηνίζεται πουθενά αλλού τόσο καθαρά όσο στην Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογικής· η ανάγκη συγκρότησης της φιλοσοφίας ως καθολικής επιστήμης στο πλαίσιο ενός συστήματος βρίσκει μια διαυγή διατύπωση στην Εισαγωγή της Εγκυκλοπαίδειας· η Φιλοσοφία του δικαίου, τέλος, προϋποθέτει τη διασύνδεση των εννοιών της βούλησης, της ελευθερίας και του δικαίου που εκτίθεται στην Εισαγωγή του έργου.

Η έκδοση παρουσιάζει αυτά τα κείμενα σε μια νέα, έγκυρη, μετάφραση, φιλοδοξώντας να αποτελέσει βασικό έργο υποδομής για την πρόσληψη της εγελιανής φιλοσοφίας στην Ελλάδα, αλλά και ένα είδος «φυσικής» εισαγωγής στο εγελιανό φιλοσοφικό σύμπαν. Τα εκτενή ερμηνευτικά Σχόλια καθοδηγούν τον αναγνώστη στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση των κειμένων, αποβλέποντας στην ερμηνεία των κυριότερων σημείων τους, στην ανάδειξη της συλλογιστικής τους πορείας και στην αποσαφήνιση του νοήματος δυσνόητων χωρίων.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στο Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες
Σημείωμα του μεταφραστή

Α. Φαινομενολογία του πνεύματος
Πρόλογος [1807]
Εισαγωγή [1806]

Β. Επιστήμη της Λογικής
Πρόλογος Ι [1812]
Πρόλογος ΙΙ [1831]
Εισαγωγή [1812]
Με τι πρέπει να γίνει η εκκίνηση της επιστήμης; [1812]

Γ. Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών
Πρόλογος Ι [1817]
Πρόλογος ΙΙ [1827]
Πρόλογος ΙΙΙ [1830]
Εισαγωγή [1817]

Δ. Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου
Πρόλογος [1820]
Εισαγωγή [1820]

Ερμηνευτικά Σχόλια

Βιβλιογραφία
Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο
Ευρετήριο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Παναγιώτης Θανασάς
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-618-1
 • ISBN e-book
  978-960-524-672-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  102073903
 • A' έκδοση
  6/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  408 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  20,00