Μουσικές εκδόσεις

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)

Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Oρθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Mουσικοδιδασκαλείον» της Iεράς Mονής Bατοπεδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Aυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Xορός της Mονής. H επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Eκδόσεων Kρήτης και της Mονής Bατοπεδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Mεγάλης Eβδομάδος. Oι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Aγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λπ.). Oι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: H πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Eκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CD-1
1. Στίχ. «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου…», «Αλληλούια» 1.08
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’ τρίφωνος.

2. «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…» 2.09
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

3. «Πόρνη προσήλθε σοι…» 2.55
Κάθισμα, σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος γ’.

4. «Ιούδας ο δόλιος…» 2.15
Κάθισμα, σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος δ’, χρωματικός.

5. «Η Πόρνη εν κλαυθμώ…» 2.26
Κάθισμα, σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος δ’, χρωματικός.

6. Η γ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.49
Ήχος β’.

7. Το Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 2.20

8. Η η’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.58

9. Η θ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 4.22

10. «Τον Νυμφώνα Σου βλέπω…» 2.27
Εξαποστειλάριο. Ήχος γ’.

11. «Πάσα πνοή…», «Αινείτε…» 4.51
Μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος α’. Η στιχολογία των Αίνων.

12. «Σε τον της Παρθένου Υιόν…»,«Το πολυτίμητον μύρον…», «Ότε η αμαρτωλός…», «Ω της Ιούδα αθλιότητος…»  8.27
Ιδιόμελα, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος α’.

CD-2
1. «Η αμαρτωλός έδραμε…» 2.30
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

2. «Η βεβυθισμένη τη αμαρτία…» 3.11
Και νυν των Αίνων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

3. «Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται…», «Ήπλωσεν η Πόρνη τας τρίχας…», «Προσήλθεν γυνή δυσώδης…», «Η απεγνωσμένη δια τον βίον…» 7.53
Απόστιχα ιδιόμελα, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

4. «Κύριε, οι εν πολλαίς αμαρτίαις…» 27.10
Δοξαστικό των Αποστίχων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

5. «Ενώτισαι, τους στεναγμούς της ψυχής μου…» 8.21
Καλοφωνικός ειρμός, μέλος Θεοφάνους Ιεροδιακόνου Βατοπαιδινού. Ήχος α’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ψαλλόμενα μέλη
Προλεγόμενα
Σημείωμα για την έκδοση
Ποιητικά κείμενα ύμνων
Τυπικόν – Μουσικά σχόλια
Μουσικά κείμενα ύμνων
Κατάλογος εικονογράφησης
Μουσικές εκδόσεις ΠΕΚ

1. Verse: ‘My spirit seeks thee early…’, ‘Alleluia’ 1.08
Syntomo (quick). Fourth plagal mode, triphonos

2. ‘Behold, the Bridegroom comes…’ 2.09
Syntomo (quick). Fourth plagal mode, triphonos

3. ‘The harlot drew near Thee…’ 2.55
Kathisma, in a slow (argon) heirmological melody. Third mode

4. ‘Deceitful Judas…’    2.15
Kathisma, in a slow (argon) heirmological melody. Fourth mode, chromatic

5. ‘To Thee the harlot cried lamenting…’ 2.26
Kathisma, in a slow (argon) heirmological melody. Fourth mode, chromatic

6. Canticle Three of the Canon, with the katavasia. 3.49
Second mode

7. The Kontakion, Oikos, and Synaxarion. 2.20

8. Canticle Eight of the Canon, with the katavasia. 4.58

9. Canticle Nine of the Canon, with the katavasia. 4.22

10. ‘I see Thy bridal chamber…’ 2.27
Exaposteilarion. Third mode

11. ‘Let everything that hath breath…’, ‘Praise Him…’ 4.51
The verses of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. First mode

12. ‘O Son of the Virgin…’, ‘The harlot mingled precious oil…’, ‘While the sinful woman…’, ‘O misery of Judas…’    8.27
Idiomelon troparia. Melody of Petros Lampadarios. First mode

CD-2
1. ‘The sinful woman hastened…’ 2.30
The Doxastikon of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. Second mode

2. ‘Drowning in sin…’    3.11
Both Now and Ever of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode

3. ‘Today Christ comes…’, ‘The harlot spread out her hair…’, ‘Evil-smelling and defiled…’, ‘Full of despair…’ 7.53
Idiomela at the Aposticha. Melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode

4. ‘The woman who had fallen into many sins…’    27.10
Doxastikon of the Aposticha. Melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode

5. ‘Give ear to the groanings of my soul…’ 8.21
Calophonic heirmos. Melody of Deacon-monk Theophanis of Vatopaidi. First mode

CONTENTS OF THE BOOKLET
Chants sung
Introduction
About this CD
Texts of the hymns
Musical notes
Index of the illustrations
Musical publications of C.U.P.
Musical texts of the hymns (in Greek part)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Διονυσόπουλος Νίκος
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-103-2
 • ISBN
  960-524-103-X
 • A' έκδοση
  2007
 • Τρέχουσα έκδοση
  4/2015
 • Τιμή καταλόγου
  22,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ