Μουσικές εκδόσεις

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)

Εκ της Ακολουθίας των Αγίων Παθών. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

Το Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονη κιβωτός της Oρθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, επαναλειτούργησε το «Mουσικοδιδασκαλείον» της Iεράς Mονής Bατοπεδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Aυτό κληροδότησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς, μια πλούσια ηχοθήκη, βιβλία, χειρόγραφα και, κυρίως, μια πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός Xορός της Mονής. H επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης αποτελεί τη βάση της σημερινής κοινής προσπάθειας των Πανεπιστημιακών Eκδόσεων Kρήτης και της Mονής Bατοπεδίου να καλυφθεί ένα κενό στη δισκογραφία, με τη δημιουργία ενός CD για κάθε ημέρα της Mεγάλης Eβδομάδος. Oι εκδόσεις αυτές περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Aγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λπ.). Oι ηχογραφήσεις έγιναν επί τόπου, γιατί η ψαλμωδία στο φυσικό της περιβάλλον αποκτά άλλη βαρύτητα: H πολύωρη καθημερινή μουσική ερμηνεία των ύμνων διασταυρώνεται με την αέναη προσευχή, αποτελώντας σύμφυτο στοιχείο του μοναστικού βίου, οδηγώντας στη βαθύτερη βίωσή του. Eκεί, η εκφορά και η εξύμνηση του Θείου Πάθους από τα στόματα των μοναχών δημιουργεί ατμόσφαιρα κατανυκτική, και υποδηλώνει μια αλήθεια συγκλονιστική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CD-1
1. Στίχ. «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου…», «Αλληλούια» 1.08
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

2. «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί…» 2.10
Σύντομο. Ήχος πλάγιος του δ’, τρίφωνος.

3. Αντίφωνο Α’ 3.26
Ήχος πλάγιος του δ’.

4. Αντίφωνο Β’ 3.17
Ήχος πλάγιος του β’.

5. Αντίφωνο Γ’ μετά του Καθίσματος 6.58
Ήχος β’. Το κάθισμα ήχος βαρύς.

6. Αντίφωνο Δ’ 5.53
Ήχος πλάγιος του α’ και α’.

7. Αντίφωνο Ε’ 3.17
Ήχος πλάγιος του β’.

8. Αντίφωνο ΣΤ’ μετά του Καθίσματος 5.08
Ήχος βαρύς.

9. Αντίφωνο Ζ’ 3.53
Ήχος πλάγιος του δ’.

10. Αντίφωνο Η’ 3.54
Ήχος β’.

11. Αντίφωνο Θ’ μετά του Καθίσματος 3.04
Ήχος γ’. Το κάθισμα ήχος πλάγιος του δ’.

12. Αντίφωνο Ι’ 3.23
Ήχος πλάγιος του β’.

13. Αντίφωνο ΙΑ’ 4.22
Ήχος πλάγιος του β’.

14. Αντίφωνο ΙΒ’ μετά του Καθίσματος 8.11
Ήχος πλάγιος του δ’.

15. Αντίφωνο ΙΓ’ 3.42
Ήχος πλάγιος του β’.

16. Αντίφωνο ΙΔ’ 2.56
Ήχος πλάγιος του δ’.

17. Αντίφωνο ΙΕ’ μετά του Καθίσματος 6.23
Ήχος πλάγιος του β’. Το κάθισμα ήχος δ’.

18. Οι Μακαρισμοί 5.02
Ήχος δ’, λέγετος

CD-2
1. Το Προκείμενο 1.06
Ήχος δ’, χρωματικός

2. Η ε’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.45
Ήχος πλάγιος του β’.

3. ΤΟ Κοντάκιο, ο Οίκος και το Συναξάριο 2.46

4. Η η’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 5.37

5. Η θ’ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας 3.42

6. «Τον Ληστήν αυθημερόν…» 0.59
Εξαποστειλάριο. Ήχος γ’

7. «Πάσα πνοή…», «Αινείτε…» 4.04
Μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος γ’. Η Στιχολογία των Αίνων

8. «Δύο και πονηρά…», «Έκαστον μέλος…», «Σταυρωθέντος σου Χριστέ…» 5.38
Ιδιόμελα, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος γ’.

9. «Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου…» 10.14
Δοξαστικό των Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλάγιος του β’.

10. «Τον νωτόν μου έδωκα εις μαστίγωσιν…» 2.39
Και νυν των Αίνων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του β’.

11. «Πάσα η κτίσις, ηλλοιούτο φόβω…» 1.44
Απόστιχο ιδιόμελο, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος α’.

12. «Λαός δυσσεβής και παράνομος…», «Σήμερον σε θεωρούσα…», «Επί ξύλου βλέπουσα…» 7.40
Απόστιχα ιδιόμελα, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος β’.

13. «Κύριε, αναβαίνοντός σου…» 3.21
Δοξαστικό των Αποστίχων, μέλος Π. Λαμπαδαρίου. Ήχος πλάγιος του δ’.

14. «Ήδη βάπτεται κάλαμος…» 11.01
Και νυν των Αποστίχων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλάγιος του δ’.

15. «Εξηγόρασας ημάς…» 0.48
Απολυτίκιο. Ήχος δ’, χρωματικός.

«Έφριξε γη, απεστράφη ήλιος…» 11.13
Καλοφωνικός ειρμός, μέλος Μπαλάση Ιερέως. Ήχος α’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΘΕΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ψαλλόμενα μέλη
Προλεγόμενα
Σημείωμα για την έκδοση
Ποιητικά κείμενα ύμνων
Τυπικόν – Μουσικά σχόλια
Μουσικά κείμενα ύμνων
Κατάλογος εικονογράφησης
Μουσικές εκδόσεις ΠΕΚ

1. Verse: ‘My spirit seeks thee early…’, ‘Alleluia’ 1.08
Syntomo (quick). Fourth plagal mode, triphonos

2. ‘The Glorious Disciples…’ 2.10
Syntomo (quick). Fourth plagal mode, triphonos

3. 1st Antiphon. 3.26
Fourth plagal mode

4. 2nd Antiphon. 3.17
Fourth plagal mode

5. 3rd Antiphon, with the Kathisma. 6.58
Second mode. Kathisma, grave mode

6. 4th Antiphon. 5.53
First plagal and first modes

7. 5th Antiphon. 3.17
Second plagal mode

8. 6th Antiphon, with the Kathisma. 5.08
Grave tone

9. 7th Antiphon. 3.53
Fourth plagal mode

10. 8th Antiphon. 3.54
Second mode

11. 9th Antiphon, with the Kathisma. 3.04
Third mode. Kathisma, fourth plagal mode

12. 10th Antiphon. 3.23
Second plagal mode

13. 11th Antiphon. 4.22
Second plagal mode

14. 12th Antiphon, with the Kathisma. 8.11
Fourth plagal mode

15. 13th Antiphon. 3.42
Second plagal mode

16. 14th Antiphon. 2.56
Fourth plagal mode

17. 15th Antiphon, with the Kathisma. 6.23
Second plagal mode. Kathisma, fourth mode

18. The Beatitudes. 5.02
Fourth mode, legetos

CD-2
1. Prokeimenon. 1.06
Fourth mode, chromatic

2. The 5th Canticle of the Canon, with the Katavasia. 3.45
Second plagal mode.

3. The Kontakion, Oikos, and Synaxarion. 2.46

4. The 8th Canticle of the Canon, with the Katavasia. 5.37

5. The 9th Canticle of the Canon, with the Katavasia. 3.42

6. ‘O Lord, this very day…’ 0.59
Exaposteilarion. Third mode

7. ‘Let everything that has breath…’,  ‘Praise the Lord…’ 4.04
The Versicles of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. Third mode

8. ‘Israel, My first-born Son…’, ‘Every member of Thy holy body…’, ‘Seeing Thee crucified…’. 5.38
Idiomela. Melody of Theodoros Phokaeas. Third mode

9. ‘They stripped Me of My garments…’ 10.14
Doxastikon of Lauds. Melody of Iakovos Protopsaltis. Second plagal mode

10. ‘I gave My back to scourging…’ 2.39
Now and Ever of Lauds. Melody of Petros Lampadarios. Second plagal mode

11. ‘The whole creation was changed by fear…’ 1.44
Idiomelon Aposticho. Melody of Petros Lampadarios. First mode

12. ‘Why does the impious…’, ‘Today the most pure Virgin…’, ‘Seeing Thee hanging on the Cross…’ 7.40
Idiomela Aposticha. Melody of Petros Lampadarios. Second mode

13. ‘Lord, when Thou hast ascended on the Cross…’ 3.21
Doxastikon of the Aposticha. Melody of Petros Lampadarios. Fourth plagal mode

14. ‘Already the unjust judges…’ 11.01
Now and Ever of the Aposticha. Melody of Iakovos Protopsaltis. Fourth plagal mode

15. ‘Thou hast redeemed us…’ 0.48
Apolytikion. Fourth mode, chromatic

16. ‘The earth shuddered…’ 11.13
Calophonic Heirmos. Melody of the priest Balasis. First mode

CONTENTS OF THE BOOKLET
Chants sung
Introduction
About this CD
Texts of the hymns
Musical notes
Index of the illustrations
Musical publications of C.U.P.
Musical texts of the hymns (in Greek part)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Διονυσόπουλος Νίκος
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-105-6
 • ISBN
  960-524-105-6
 • A' έκδοση
  2007
 • Τρέχουσα έκδοση
  5/2007
 • Τιμή καταλόγου
  22,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ