ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΙατρικές επιστήμες

ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ Ι (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ)

Μετάφραση: Γ. Βουκελάτου Γ. Κωστόπουλος Μητσάκου Α. Π. Γιομπρές Φ. Αγγελάτου

Η παρούσα έκδοση του βιβλίου “Αρχές Φυσιολογίας” παρέχει στον αναγνώστη τις τελευταίες βασικές γνώσεις για το πώς λειτουργεί το σώμα μας. Το κείμενο επικεντρώνει την προσοχή μας στην “καρδιά” του αντικειμένου και, συνοδευόμενο από μια πλούσια εικονογράφηση, μας προσφέρει ευρείες επεξηγήσεις που διευκρινίζουν και αποσαφηνίζουν τις σύνθετες έννοιες και τις διεργασίες που συντελούνται στον ανθρώπινο οργανισμό. Σε εμφανή έγχρωμα πλαίσια, παρεμβάλλονται σχόλια με κλινικές παρατηρήσεις και συσχετίσεις, που βοηθούν στην ενσωμάτωση της κλινικής γνώσης στο μάθημα της Φυσιολογίας. Οι περιλήψεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου συνοψίζουν τα κύρια σημεία, και δίνουν στον αναγνώστη την ευκαιρία να κάνει μια γρήγορη επανάληψη, ενώ οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βοηθούν τον φοιτητή να προετοιμαστεί καλά για τις εξετάσεις.
Ο Τόμος Ι εξετάζει τη φυσιολογία του κυττάρου, το Νευρικό Σύστημα, τους Μύες, το Καρδιαγγειακό και το Αναπνευστικό Σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ I. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
1. Κυτταρικές μεμβράνες και διαμεμβρανική μεταφορά διαλελυμένων ουσιών και ύδατος
2. Ιοντικές ισορροπίες και μεμβρανικά δυναμικά ηρεμίας
3. Δημιουργία και αγωγή δυναμικών ενέργειας
4. Συναπτική διαβίβαση
5. Μεμβρανικοί υποδοχείς, δεύτεροι αγγελιοφόροι και οδοί μεταγωγής σημάτων

MEPOΣ II. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
6. Κυτταρική οργάνωση του νευρικού συστήματος
7. Το γενικό αισθητικό σύστημα
8. Ειδικές αισθήσεις
9. Το κινητικό σύστημα
10. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα και η ρύθμισή του
11. Ανώτερες λειτουργίες του νευρικού συστήματος

ΜEPOΣ III. ΜΥΕΣ
12. Η μοριακή βάση της συστολής
13. Η δράση των μυών πάνω στον σκελετό
14. Μύες των τοιχωμάτων των κοίλων οργάνων

MEPOΣ IV. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15. Αίμα και αιμόσταση
16. Επισκόπηση της κυκλοφορίας
17. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς
18. Η καρδιακή αντλία
19. Ρύθμιση του καρδιακού παλμού
20. Αιμοδυναμική
21. Το αρτηριακό σύστημα
22. Η μικροκυκλοφορία και τα λεμφαγγεία
23. Η περιφερική κυκλοφορία  και ο έλεγχός της
24. Έλεγχος της καρδιακής παροχής: Σύζευξη της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων
25. Ειδικές κυκλοφορίες
26. Η αλληλεπίδραση των κεντρικών και των περιφερικών παραγόντων στον έλεγχο της κυκλοφορίας

MEPOΣ V. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
27. Επισκόπηση του αναπνευστικού συστήματος
28. Μηχανικές όψεις της αναπνοής
29. Η πνευμονική και βρογχική κυκλοφορία και η κατανομή του αερισμού και της διαπότισης
30. Μεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των πνευμόνων και των κυττάρων του σώματος
31. Ρύθμιση της αναπνοής

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γ. Βουκελάτου
  Γ. Κωστόπουλος
  Μητσάκου Α.
  Π. Γιομπρές
  Φ. Αγγελάτου
 • Επιμέλεια
  Ηλίας Κούβελας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-080-6
 • ISBN
  960-524-080-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  477
 • A' έκδοση
  1999
 • Τρέχουσα έκδοση
  5/2011
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Principles of physiology", Mosby-Year Book Inc, 2nd edition, 1996
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  612 σκληρόδετο Έγχρωμο βιβλίο δίχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  50,00