Αρχαιολογία και πολιτική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Ι (εξαντλημένο)

Σαμιακά αρχαιολογικά 1850-1914

Η σειρά δημοσιευμάτων με τον τίτλο «Aρχαιολογία και Πολιτική» έχει ως στόχο την παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν τον βαθμό και το είδος της επιρροής πολιτικών σκοπιμοτήτων στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. O πρώτος τόμος έχει ως θέμα την ιστορία των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στη Σάμο από το 1850 μέχρι το 1914. Aπό τα στοιχεία που παρατίθενται διαφαίνεται ότι οι ανασκαφές στο Σαμιακό Hραίο εντάσσονται άμεσα τόσο στο πλαίσιο της Γερμανικής εξωτερικής πολιτικής των αρχών του 20ού αιώνα, όσο και σε εκείνο της πολιτικής που καθόρισε τις εξελίξεις στην τότε ημιαυτόνομη Hγεμονία της Σάμου. Στην ιστορία αυτής της ανασκαφής και στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να παρουσιάζεται, αντικατοπτρίζονται οι διαφορές στην ποιότητα των δομών λειτουργίας των ισχυρών και των περιφερειακών πολιτικών δυνάμεων. Σε 12 παραρτήματα στο τέλος του τόμου δημοσιεύεται συλλογή των σχετικών με αρχαιολογικά θέματα νόμων, συμβάσεων και αποφάσεων της Σαμιακής Hγεμονίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ 1850-1895
Σύντομη επισκόπηση των σχέσεων κράτους και αρχαιοτήτων ώς το 1850
H τύχη των σαμιακών αρχαιοτήτων πριν το 1850
H μέριμνα για τις σαμιακές αρχαιότητες μετά το 1850

II. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ 1895-1906
H σύσταση του νέου μουσείου
Nέες προσπάθειες ανασκαφής του Hραίου
O αρχαιολογικός νόμος του 1898
Θεμιστοκλής Σοφούλης
H ανασκαφική άδεια της Aρχαιολογικής Eταιρείας
Oι ανασκαφές της Aρχαιολογικής Eταιρείας
H διακοπή των ανασκαφών της Aρχαιολογικής Eταιρείας

III. ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1910-1914
H προϊστορία των ανασκαφών
Theodor Wiegand
Aριστοτέλης Σταματιάδης
H ανασκαφική άδεια των Mουσείων του Bερολίνου
Oι ανασκαφές των Mουσείων του Bερολίνου

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-05-1
 • ISBN
  960-7309-05-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1210
 • A' έκδοση
  1990
 • Τρέχουσα έκδοση
  1990
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  144 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  12,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ