Ιστορία της Επιστήμης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επίτομη έκδοση
Μετάφραση: Καρλέτσα Πόπη

Για να διαβάσετε το εισαγωγικό σημείωμα και τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου πατήστε εδώ

Έντυπο 25,00 17,50 Προσθήκη στο καλάθι

Παρόλο που στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει ακριβές αντίστοιχο του σύγχρονου όρου «επιστήµη», µπορεί εντούτοις να υποστηριχθεί ότι η δυτική επιστήµη άρχισε µε τους αρχαίους Έλληνες, καθώς ήταν οι πρώτοι που επιχείρησαν µε συνέπεια να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόµενα µε φυσιοκρατικούς όρους και εκείνοι που καθιέρωσαν την πρακτική της ορθολογικής κριτικής των επιστηµονικών θεω­ριών. Το βιβλίο παρακολουθεί την πορεία της αρχαίας ελληνικής επιστήµης µέσα από το έργο των Πυθαγορείων, των προσωκρατικών φυσικών φιλοσόφων, των συγγραφέων της Ιπποκρατικής συλλογής, του Πλάτωνα, και του Αριστοτέλη, ενώ αφιερώνει ξεχωριστά κεφάλαια στα µαθηµατικά, την αστρονοµία και τη βιολογία, ασχολείται εκτενώς µε το έργο του Πτολεµαίου και του Γαληνού και κλείνει αναφερόµενος στους µεταγενέστερους συγγραφείς και στα προβλήµατα που εγείρει το ζήτηµα της παρακµής της αρχαίας επιστήµης. Παράλληλα, ο συγγραφέας εξετάζει τη σχέση µεταξύ επιστήµης και φιλοσοφίας καθώς και µεταξύ επιστήµης και ιατρικής, και περιγράφει το κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο της πρώιµης αρχαίας ελληνικής επιστήµης και τους λόγους που οδήγησαν στην παρακµή της.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O G.E.R. Lloyd είναι Ομότιμος Καθηγητής αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και Επιστήμηςτου Πανεπιστημίου του Cambridge.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄:

Η ελληνική επιστήμη από τον Θαλή ώς τον Αριστοτέλη

Kεφάλαιο 1    Η προϊστορία και οι απαρχές

Kεφάλαιο 2    Οι θεωρίες των Μιλησίων

Kεφάλαιο 3    Οι Πυθαγόρειοι

Kεφάλαιο 4    Το πρόβλημα της μεταβολής

Kεφάλαιο 5    Η Ιπποκρατική Συλλογή

Kεφάλαιο 6    Πλάτων

Kεφάλαιο 7    Η αστρονομία του 4ου π.Χ. αιώνα

Kεφάλαιο 8    Αριστοτέλης

Kεφάλαιο 9    Συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ B΄:

Η ελληνική επιστήμη μετά τον Αριστοτέλη

Κεφάλαιο 10    Ελληνιστική επιστήμη: το κοινωνικό πλαίσιο

Κεφάλαιο 11    Το Λύκειο μετά τον Αριστοτέλη

Κεφάλαιο 12    Επικούρειοι και Στωικοί

Κεφάλαιο 13    Μαθηματικά της ελληνιστικής εποχής

Κεφάλαιο 14    Aστρονομία της ελληνιστικής εποχής

Κεφάλαιο 15    Bιολογία και ιατρική της ελληνιστικής εποχής

Κεφάλαιο 16    Εφαρμοσμένη μηχανική και τεχνολογία

Κεφάλαιο 17    Πτολεμαίος

Κεφάλαιο 18    Γαληνός

Κεφάλαιο 19    Η παρακμή της αρχαίας επιστήμης

Βιβλιογραφία

Επίμετρο: Πρόσφατη βιβλιογραφία

Κατάλογος σχημάτων

Ευρετήριο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Γιάννης Χριστιανίδης
 • Μετάφραση
  Καρλέτσα Πόπη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-406-4
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  33154676
 • A' έκδοση
  2013
 • Τρέχουσα έκδοση
  2/2020
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Early Greek Science: vol I: Thales to Aristotle, vol II After Aristotle"
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  512 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  25,00