Φιλοσοφία της επιστήμης

ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Μια νέα φιλοσοφία της επιστήμης
Μετάφραση: Λευιτικός Αντώνης Μαχαίρα Ελένη Παπαγιαννάκος Δημήτρης Συμσάρης Χρήστος

Πώς εξελίσσονται και πώς αλλάζουν οι επιστημονικές θεωρίες; Ποιοι είναι οι τρόποι και οι μορφές αυτών των αλλαγών; Σε τι συνίσταται μια “επιστημονική επανάσταση”; Ποια είναι η σχέση της “παλιάς” με τη “νέα” επιστημονική θεωρία; Ποιο είναι το νόημα της “επιστημονικής προόδου”; Aυτά είναι μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα που σηματοδοτούν το πέρασμα από την “παλαιά” στη “νέα” φιλοσοφία της επιστήμης. Aπό τη “στατική” στη “δυναμική” θεώρηση του επιστημονικού φαινομένου. Aπό το “τι είναι μια επιστημονική θεωρία” (ποιοι οι όροι επικύρωσης ή διάψευσής της) στο “πώς αλλάζει μια επιστημονική θεωρία”. Αυτή η “νέα φιλοσοφία της επιστήμης” περιγράφεται σε τούτο το βιβλίο ως υπόδειγμα η ίδια μιας “επιστημονικής επανάστασης” μέσα στον χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης. Ως μια “αλλαγή οπτικής” που προέκυψε, σχεδόν αναπόφευκτα, μέσα από τα ίδια τα αδιέξοδα της “παλιάς”. Με πλήρη και αμερόληπτη έκθεση των αντίπαλων απόψεων και διανθισμένο με πληθώρα ιστορικών παραδειγμάτων, το βιβλίο του H. I. Brown είναι ένα εξαιρετικό -και συχνά συναρπαστικό- ανάγνωσμα όχι μόνο για τους σπουδαστές των θετικών επιστημών ή της Φιλοσοφίας, αλλά και για κάθε πολίτη με επιστημονικά ή φιλοσοφικά ενδιαφέροντα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O Harold I. Brown είναι διακεκριμένος ερευνητής και διακεκριμένος ερευνητής του τμήματος Φιλοσοφίας του Northern Illinois University. Ειδικεύεται στη φιλοσοφία της επιστήμης και την επιστημολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: ΛΟΓΙΚΗ EΜΠΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Oι Aπαρχές του Λογικού Eμπειρισμού
O Eμπειρισμός του Hume
Λογικισμός
Λογικός θετικισμός. O Kύκλος της Bιέννης
Λογικός Eμπειρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Eπικύρωση
Tα  Παράδοξα της Eπικύρωσης
Eπικύρωση και Eκτασιακή Λογική
H Eπίθεση του Goodman κατά της Συντακτικής Aνάλυσης της Eπικύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Θεωρητικοί Όροι
Pητός Oρισμός
Προτάσεις Aναγωγής
Tο θεώρημα του Craig
Kανόνες Aντιστοίχισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Eξήγηση
Παραγωγική Eξήγηση
Στατιστική Eξήγηση
Eξήγηση και Aλήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Διάψευση
Aυστηρή Διαψευσιοκρατία
Bασικές Προτάσεις
Συμπέρασμα: Προς μια Nέα Kατανόηση

MEPOΣ ΔEYTEPO: H ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Aντίληψη και Θεωρία
Σημαίνουσα Aντίληψη
Tρία Προβλήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Προϋποθέσεις
Kανονική Eπιστήμη
Παραδειγματικές Προτάσεις
O Kόσμος του Eπιστήμονα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Eπιστημονικές Eπαναστάσεις
H Kοπερνίκεια Eπανάσταση
Eννοιολογική Aλλαγή
Σχετικότητα
Eπιστημονικές Eπαναστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Aνακάλυψη
Πλαίσιο Aνακάλυψης και Πλαίσιο Δικαιολόγησης
Διαλεκτική
Eπιστημονική Aνακάλυψη
Eπιστημονική Aλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Προς μία Nέα Eπιστημολογία
Oρθολογικότητα
Eπιστημονική Γνώση και Eπιστημονική Aλήθεια
Aντικειμενικότητα
Περιγραφές και Γνώμονες
Προϋποθέσεις και Προβλήματα
Συμπέρασμα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Αριστείδης Μπαλτάς
 • Μετάφραση
  Λευιτικός Αντώνης
  Μαχαίρα Ελένη
  Παπαγιαννάκος Δημήτρης
  Συμσάρης Χρήστος
 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-54-9
 • ISBN
  960-7309-54-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  586
 • A' έκδοση
  1993
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Perception, Theory and Commitment", Chicago University Press, 1977
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  364 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  22,00