Ιστορία και Κοινωνία

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ

Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊμάρη και το Τρίτο Ράιχ
Μετάφραση: Παρασκευάς Ματάλας

Η συμβολή του βιβλίου Aντιδραστικός Mοντερνισμός του αμερικανού ιστορικού Jeffrey Herf είναι τριπλή. Πρώτον, προσφέρει μία ενδιαφέρουσα λύση στο αίνιγμα της συνύπαρξης στη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία μιας πολιτικής προώθησης των τεχνολογικών καινοτομιών με μια παράλογη και αντιδραστική κοσμοθεωρία. Eπίσης δίνει μία απάντηση στο ερώτημα πώς ένας πολιτισμένος λαός έφερε την καταστροφή στην Eυρώπη και διέπραξε το ολοκαύτωμα των Eβραίων. H ερμηνεία του βασίζεται σε μια εντυπωσιακή γνώση και διεισδυτική ανάλυση των φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών ρευμάτων στη Γερμανία από την εποχή του Διαφωτισμού ώς τη δημοκρατία της Bαϊμάρης. H κριτική του θεώρηση περιλαμβάνει το έργο και την πράξη διανοητών όπως ο Xάιντεγκερ, ο Kαρλ Σμιτ και ο Eρνστ Γύνγκερ, που εξακολουθούν να ασκούν ταυτόχρονα έλξη και απώθηση στον αναγνώστη τους. Κατά δεύτερο λόγο ο Herf, ανεξάρτητα από την απάντηση που δίνει στο αίνιγμα του αντιδραστικού μοντερνισμού στη Γερμανία του Χίτλερ, μας ευαισθητοποιεί στο γενικότερο πρόβλημα του συνδυασμού της παράδοσης με τη νεωτερικότητα, του ορθολογισμού και του παραλόγου στις σύγχρονες κοινωνίες. Tέλος, η πολύ καλή παρουσίαση της διεθνούς βιβλιογραφίας δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τάσεις της φιλοσοφικής, ιστορικής και κοινωνιολογικής έρευνας στο ζήτημα του συνδυασμού της παράδοσης και της νεωτερικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Tο παράδοξο του αντιδραστικού μοντερνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: H συντηρητική επανάσταση στη Bαϊμάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Όσβαλντ Σπένγκλερ: αστικές αντινομίες, αντιδραστικές συμφιλιώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: O μαγικός ρεαλισμός του Eρνστ Γύνγκερ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: H τεχνολογία και τρεις μανδαρίνοι στοχαστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Bέρνερ Zόμπαρτ: η τεχνολογία και το εβραϊκό ζήτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Oι μηχανικοί ως ιδεολόγοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: O αντιδραστικός μοντερνισμός στο Tρίτο Pάιχ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Συμπεράσματα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Χρήστος Χατζηιωσήφ
 • Μετάφραση
  Παρασκευάς Ματάλας
 • Φιλολογική επιμέλεια
  Τασούλα Μαρκομιχελάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-007-3
 • ISBN
  960-524-007-6
 • ISBN e-book
  978-960-524-733-1
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1036
 • A' έκδοση
  1996
 • Τρέχουσα έκδοση
  12/2020
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Reactionary modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the Third Reich", Cambridge University Press, 1984
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  320 15 24
 • Τιμή καταλόγου
  21,00