Φιλοσοφία της επιστήμης

ΑΝΟΣΙΑ

Αλληγορία και πραγματικότητα

Υπάρχει επιστήμη γι’ αυτή την ίδια την επιστήμη; Σ’ αυτό το θεμελιακό επιστημολογικό ερώτημα επιχειρεί, όσον αφορά την Ανοσολογία, να απαντήσει ο συγγραφέας του βιβλίου. Πρόκειται για μια ιστορία προβληματικής με επίκεντρο την ανοσία, ως τη δομική έννοια της Ανοσολογίας, και με γνώμονα την αμφίδρομη σχέση που κατά καιρούς είχε η διαμόρφωση και η εξέλιξή της με το κλασικό βιολογικό ζήτημα της ταυτότητας.

Προκειμένου να ανιχνεύσει το ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανοσολογίας, ο συγγραφέας επεκτείνει την προβληματική του, αβίαστα κι όπου χρειάζεται, στους χώρους της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας της Επιστήμης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός αναδεικνύεται η πρωτόγνωρη ιστορική δυναμική του μετασχηματισμού των ανοσολογικών εννοιών, και αφετέρου διαγράφεται η ανάγκη και η προοπτική της ανάπτυξης νέων θεωριών. Η μετεξέλιξη της έννοιας του ανοσολογικού “ιδίου”, η ανάδυση των εννοιών της εκφύλισης και της φυσικής ανοσιακής μνήμης, η επανεξέταση των γνωσιακών ανοσολογικών θεωριών, η αλληλεπίδραση με την αναπτυξιακή βιολογία και η διαμόρφωση νέων κλάδων –όπως η Συστημική Ανοσολογία, η Οικοανοσολογία και η Ανοσολογία των ογκωδών δεδομένων– είναι αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της θεματολογίας του βιβλίου.

Επίσης, το βιβλίο παρουσιάζει, για πρώτη φορά στους ειδικούς του κλάδου, μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανάπτυξης και της χρήσης του ανοσολογικού λόγου (discourse), καθώς και των επιρροών που έχει ασκήσει η Ανοσολογία στις ανθρωπιστικές και στις κοινωνικές επιστήμες. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το βιβλίο εξυπηρετεί την ολοένα επιτακτικότερη αναγκαιότητα μιας σφαιρικότερης αντίληψης των ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον η λειτουργία της Ανοσολογίας, καθώς τα όριά της από τις γειτονικές επιστήμες γίνονται κάθε μέρα και πιο ασαφή.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Αναστάσιος Ε. Γερμενής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεφαλονιά. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Εργάστηκε στα Κεντρικά Εργαστήρια της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού και στο Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών. Από το 2001, είναι Καθηγητής Ανοσολογίας στο Tμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του Ακαδημαϊκού, Καθηγητή Χαράλαμπου Μουτσόπουλου

Πρόλογος του συγγραφέα: Parerga and Paralipomena

1. Από τις λοιμώξεις στην Ανοσολογία

1.1 Η προϊστορία
1.2 Από τη Μικροβιολογία στην Ανοσολογία
1.3 Το ιατρικό περιβάλλον
1.4 Ο Élie Metchnikoff και η θεωρία της φαγοκυττάρωσης
1.5 Η έννοια της βιολογικής ταυτότητας στο έργο του Metchnikoff
1.6 Ο Paul Ehrlich και η θεωρία των πλευρικών αλύσεων
1.7 Η επικράτηση των χυμιστών

2. Η περίοδος της Ανοσοχημείας

2.1 Επαγωγικές θεωρίες
2.2 Πέρα από τα αντισώματα
2.3 Μια κριτική ματιά

3. Προς τις επιλεκτικές θεωρίες

3.1 Η θεωρία της φυσικής επιλογής
3.2 Η θεωρία της επιλογής των κλώνων
3.3 Οι εννέα υποθέσεις του Lederberg
3.4 Η επικράτηση
3.5 Το «ύφος της ερευνητικής σκέψης» του Burnet
3.6 Η κατά Burnet έννοια του ‘‘ιδίου’’ και της ανοχής
3.7 Τα παράδοξα της θεωρίας της επιλογής των κλώνων
3.8 Οι θεωρίες των δύο σημάτων

4. Υπερβαίνοντας τα όρια του λεμφοκυττάρου

4.1 Τα αναπάντητα ερωτήματα της «ορθόδοξης» Ανοσολογίας
4.2 Μια… επικίνδυνη προσέγγιση
4.3 Ο επαναπροσδιορισμός του ‘‘ιδίου’’

5. Μη οντολογική θεώρηση του ανοσολογικού ‘‘ιδίου’’

5.1 Ταυτότητα: Ουσία και συνέχεια
5.2 Η θεωρία της ασυνέχειας
5.3 Η ανοσολογική βιογραφία και το ρευστό ‘‘ίδιο’’
5.4 Μια θεμελιακή προσέγγιση

6. Εξελικτικές υποθέσεις

6.1 Η προέλευση της προσαρμοστικής ανοσίας
6.2 Η διατήρηση του πολυμορφισμού του MHC

7. Η Ανοσολογία ως γνωσιακή επιστήμη

7.1 Οι θεωρίες των συστημάτων και της αυτο-οργάνωσης
7.2 Η θεωρία του ιδιοτυπικού δικτύου
7.3 Το ανοσολογικό ανθρωπάριο
7.4 Ανοσολογικά δίκτυα δεύτερης γενιάς
7.5 Η διαμόρφωση της ανοσιακής γνωσιακής λειτουργίας
7.6 Τι εξυπηρετεί το γνωσιακό μεταφορικό σχήμα;
7.7 Νευρο-ανοσιακό σύστημα: Μύθος ή πραγματικότητα;

8. Από το horror autotoxicus στο γνώθι σαυτόν

8.1 Horror autotoxicus
8.2 Το ρέκβιεμ του δόγματος της ορθόδοξης Ανοσολογίας
8.3 Αναζητώντας τον ορισμό των φυσικών αντισωμάτων
8.4 Η υπόθεση της δυναμικής ρύθμισης
8.5 Εκφύλιση και ασαφής λογική
8.6 Γιατί τόσα χρόνια αγνοήθηκε η φυσική αυτοανοσία;
8.7Η επόμενη μέρα

9. Η ανοσιακή μνήμη

9.1 Η πολλαπλή πραγμάτωση της ανοσιακής μνήμης
9.2  Φυσική ανοσιακή μνήμη: Μεταλαμαρκιανή/νεοδαρβινική επιλογή;

10. Πέραν των ορίων του οργανισμού

10.1 Η υπόθεση της υγιεινής
10.2 Ανοσοπαθολογία και λοιμώξεις
10.3 Παραφλεγμονή
10.4 Η υπόθεση της βιοποικιλότητας
10.5 Οικοανοσολογία
10.6 Eco-Evo-Devo
10.7 Τελικά, τι είναι ανοσία;
10.8 Ατομικότητα και οργανισμός

11. Συστημική Ανοσολογία

11.1 Μαθηματικές θεωρίες
11.2 Μετά τη φαινομενολογία
11.3 Προς μια «μεγάλη ενοποιημένη θεωρία» της Ανοσολογίας;
11.4 Προβληματισμοί

12. Η επιρροή της Ανοσολογίας στις κοινωνικές και στις ανθρωπιστικές επιστήμες

12.1 Friedrich Nietzsche: Ο ανοσολόγος του πολιτισμού
12.2 Ο ανοσολογικός λόγος (discourse)
12.3 Homo immunologicus

Βασικές βιβλιογραφικές πηγές
Ευρετήριο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-545-0
 • ISBN e-book
  978-960-524-736-2
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  86193675
 • A' έκδοση
  5/2019
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  304 17 24 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  22,00