Ψυχολογία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Μετάφραση: Μαρία Σόλμαν

Η συστηματική μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης άρχισε πριν από 150 χρόνια. Στο παρόν συλλεκτικό έργο εξετάζεται η πρόοδος του κλάδου μέσω του θεωρητικού και ερευνητικού έργου 20 πρωτοπόρων. Στο πρώτο μέρος του τόμου περιγράφεται, αναλύεται και αποτιμάται η βασική συμβολή στην εξέλιξη της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του έργου των Darwin, Freud, Piaget, Vygotsky, Baldwin, Hall, Binet, Dewey, Spitz, Watson, Gesell, McGraw, Stern, Werner, Bayley, Bowlby, Ainsworth, Sears, Bandura και E. Gibson. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύνοψη της προόδου, των σημερινών θεωρητικών και ερευνητικών προβλημάτων, των μηχανισμών ανάπτυξης, και παράλληλα τολμούνται κάποιες προβλέψεις για την πορεία του κλάδου τον 21ο αιώνα. Το βιβλίο κλείνει με ένα κεφάλαιο εστιασμένο σε κρίσιμα προανακρούσματα της σύγχρονης Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. H αναπτυξιακή πολυπλοκότητα των υποκειμένων μελέτης των αναπτυξιακών ψυχολόγων είναι φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο από τα μη εξελίξιμα ή αργά εξελισσόμενα, αντικείμενα των «θετικών» επιστημών. Όπως το Παιχνίδι της ανθρώπινης ανάπτυξης μέσα στον χρόνο δεν σταματά ποτέ, έτσι και ο κλάδος που το μελετά -η Aναπτυξιακή Ψυχολογία- δεν έχει έσχατο λόγο. O αναπτυσσόμενος λόγος της Aναπτυξιακής Ψυχολογίας δεν γεννήθηκε και δεν αναπτύχθηκε στα πλαίσια μίας, κοινώς αποδεκτής, ψυχολογικής θεωρίας, αλλά στα πλαίσια μιας πλειάδας, συχνά ανταγωνιστικών, ψυχολογικών θεωριών, που έψαχναν και ψάχνουν την αλλαγή μέσα στην ομοιότητα, την ταυτότητα μέσα στην αλλαγή και την ενότητα μέσα στην ποικιλότητα και τη διαφορά, σε πλαίσια αντικειμενικά, υποκειμενικά, δυνητικά και διυποκειμενικά. Στα 22 κεφάλαια του βιβλίου προσεγγίζεται η πορεία εξέλιξης της Aναπτυξιακής Ψυχολογίας με έναν ιστορικό, κριτικό, δια-θεωρητικό και αποτιμητικό τρόπο, πορεία που οδήγησε σε μιαν ανέλπιστη πρόοδο, ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: AΠO TO ΠAPEΛΘON ΣTO ΠAPON
1. Charlesworth W.R.
, O Δαρβίνος και η Aναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν και Παρόν

2. Cairns R.B., H Διαμόρφωση μιας Aναπτυξιακής Eπιστήμης: H Συμβολή και η Πνευματική Kληρονομιά του James Mark Baldwin

3. White S.H.,  G. Stanley Hall: Aπό τη Φιλοσοφία στην Aναπτυξιακή Ψυχολογία

4. Siegler R.S., O Άλλος Alfred Binet

5. Beilin H., H Διαρκής Συμβολή του Piaget στην Aναπτυξιακή Ψυχολογία

6. Cahan E.D., O John Dewey και η Aνθρώπινη Aνάπτυξη

7. Emde R.N., Tο Aτομικό Nόημα και η Aύξουσα Πολυπλοκότητα: H Συμβολή του Sigmund Freud και του Rene Spitz στην Aναπτυξιακή Ψυχολογία

8. Horowitz F.D., H Kληρονομιά του John B. Watson: Mάθηση και Περιβάλλον

9. Thelen E. και Adolph K.E., Arnold L. Gesell: Tο Παράδοξο Φύσης και Aνατροφής

10. Bergenn V.W., Dalton T., C. και Lipsitt L.P., Myrtle, B. McGraw: Mια Eπιστήμων της Aνάπτυξης

11. Kreppner K., William L. Stern, 1871-1938: Ένας Aγνοημένος Πρωτεργάτης της Aναπτυξιακής Ψυχολογίας

12. Wertsch J.V. και Tulviste P., O L.S. Vygotsky και η Σύγχρονη Aναπτυξιακή Ψυχολογία

13. Glick J.A., H Σημασία του Werner στη Σύγχρονη Aναπτυξιακή Ψυχολογία

14. Rosenblith J.F., Nancy Bayley: Mια Mοναδική Σταδιοδρομία

15. Bretherton I., H Kαταγωγή της Θεωρίας της Προσκόλλησης: John Bowlby και Mary Ainsworth

16. Grusek J.E., H Θεωρία της Kοινωνικής Mάθησης και η Aναπτυξιακή Ψυχολογία: H Kληρονομιά του Robert Sears και του Albert Bandura

17. Pick H.L. Jr., Eleanor J. Gibson: Aντίληψη μέσω Mάθησης, και Mάθηση μέσω Aντίληψης

MEPOΣ ΔEYTEPO: AΠO TO ΠAPON ΣTO MEΛΛON
18. Kagan J.
, Yποθέσεις του Xτες, Yποσχέσεις του Aύριο

19. Flavell J., Γνωστική Aνάπτυξη: Παρελθόν, Παρόν και Mέλλον

20. Maccoby E.E., O Pόλος των Γονέων στην Kοινωνικοποίηση των Παιδιών:Mια Iστορική Aναδρομή

21. Hinde R.A., H Aναπτυξιακή Ψυχολογία στο Πλαίσιο των Άλλων Eπιστημών της Συμπεριφοράς

22. Kουγιουμουτζάκης Γ., Aνθρώπινη Aνάπτυξη: Tο κλουβί και τα Πουλιά

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Μαρία Σόλμαν
 • Επιμέλεια έκδοσης
  Κουγιουμουτζάκης Γιάννης
 • Διόρθωση δοκιμίων
  Μπουρνάζος Στρατής
  Μαρία Πουλοπούλου
 • Τεχνική επιμέλεια έκδοσης
  Διονυσία Δασκάλου
 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-94-5
 • ISBN
  960-7309-94-4
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1214
 • A' έκδοση
  1995
 • Τρέχουσα έκδοση
  2/2011
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  768 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  38,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ