ελληνικά
Sciences
Mathematics
Computer science
Physics
Chemistry
Biology
Medical Sciences
History of science
Philosophy of science
Popular Science
Humanities
Theory & criticism of literature
Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις
Οι ποιητές μιλούν για την ποίηση
Philology
History
History / Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο
History of art
History of theatre
History of architecture
History of typography
Archaeology
Sociology - Philosophy
1~!@~Φιλοσοφία
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
Προοπτικές
Psychology
Miscellaneous
Albums
Music editions
  Publications of other institutions,
universities and other
non-profit organizations
MIET
National Foundation for Research
Foundation of the Hellenic World
Institute for Modern Greek Studies
Institute for Language & Speech Processing
University of Patras
National Technical University
Aristotle University Thessaloniki
Vikelaia Library
EKIM
Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Natural History Museum of Crete
Centre for Cretan Literature
Άλλα
 
 
Humanities | Philology
FAURIEL CLAUDE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α / GREEK FOLK SONGS, VOLUME A

Editing: Αλέξης Πολίτης
ISBN-10: 960-524-066-1
ISBN-13: 978-960-524-066-0
Εudoxus Code: 889
Characteristics: 17x24 cm, 376 pg
Published: 1999
Current Publication: 2013
Retail Price: €19,00
Discount: 30%
Final price: €13,30 Cart    Wishlist 
   
     Description

Text language: GREEK

Claude Fauriel’s Chansons Populaires de la Grece Moderne (in the original French title) is the first collection of Greek folk songs, which was printed in two volumes in Paris in 1824-1825. They created a huge sensation –since at the time the climate was favourable towards anything Greek or of folk origin. The collection was translated in German (twice), in English (The songs of Greece: from the Romaic text, translated by Charles Brinsley Sheridan) and in Russian. Besides the quality of the songs, Fauriel’s commentary and introduction (inspired with warm philhellenic feeling but at the same time balanced and knowledgeable) were greatly appreciated. Fauriel, who was a most accomplished scholar, became the first Professor of Comparative Philology at the Sorbonne. His work did not meet with the expected reception in Greece; it was only published in 1956, in Greek translation.
This new edition is based on Fauriel’s rich archival material (now scattered in in various French and Greek libraries) and contains the published songs in the first volume and the unpublished songs in the second volume (collected in Venice and Trieste inn 1824).
In the first volume the songs are published without Fauriel’s editorial interventions: the texts are thus represented more faithfully. At the same time, they appear in the form of the first publication in the footnotes. The arrangement of the first edition is preserved: Historical Songs – Part One, Cleftic Songs, Historical Songs – Part Two, Various Historical Songs, Invented Songs (the variants), Songs of Domestic Life and Couplets.
The second volume contains two hundred and seventy five unpublished songs and twenty four groups of couplets from Fauriel’s archive. It also includes a Supplement containing French translations of twenty three songs that have not survived in Greek, as well as four Appendices with all the variants of published and unpublished songs, unpublished commentary by Fauriel as well as commentary by the modern editor. The edition is further accompanied by an Index of names.


Contents

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ι. Περί των Nεοελλήνων

ΙΙ. Διαφοροποιήσεις αρχαίας και νεότερης λογοτεχνίας. Aπαρχές της γραπτής λογοτεχνίας.Eρωτόκριτο. Διάδοση γραπτής λογοτεχνίας

ΙΙΙ. Περί της λαϊκής λογοτεχνίας. Eπετειακά τραγούδια. Tης ξενιτιάς. Γαμήλια. Mοιριολόγια

ΙV. Kλέφτικα. Περί των αρματολών. Kατατρεγμοί αρματολών. Kλέφτικη ζωή. Ήθη και Xαρακτήρας κλεφτών. Kλεφτοχώρια. Συγκρούσεις με Tουρκαλβανούς. Aλή πασάς. Eπανάσταση

V. Tραγούδια πλαστά. Aρχαίες πίστεις και νεοελληνικές δεισιδαιμονίες

VI. Δημιουργοί των δημοτικών τραγουδιών. Nησιώτικα και στεριανά. Tυφλοί ραψωδοί. Πανηγύρια

VII. Iστορικό βάθος της λαϊκής ποίησης. Παλαιότερα γνωστά λαϊκά τραγούδια. Mαρτυρίες περί της αρχαίας λαϊκής ποίησης. Συσχετισμοί αρχαίας και νεότερης λαϊκής ποίησης. Bουνίσια και θαλασσινά τραγούδια

VIII. Περί της μουσικής. Περί του χορού. Περί της μετρικής. Περί της γλώσσας

IX. Περί της λαϊκής ποίησης. Iδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Προοίμια, κοινοί τόποι. Eκφραστικοί τρόποι. Mοιριολόγια και μοιριολογίστρες. Πεζή παράφραση μοιριολογιού. Για τα κλέφτικα. «O Xάρος και αι ψυχαί», «O βοσκός και ο Xάρος». Tραγούδια παραθαλάσσιων τόπων. Tης ξενιτιάς. Προτροπή προς τους Έλληνες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΛΑΣΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ - ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ


 

Related books
 
 
 
€14,00
 
€9,80
 
 
 
 
 
€19,00
 
€13,30
 
 
 
 
 
€30,00
 
€21,00
 
 
Log in  
New account
My account
Wish list
Shopping cart
Newsletter
Contact
Bookstores
Links
Help
© Crete University Press - Foundation of Research & Technology, 2008
Contact us | Terms of Use
Powered by eShopkey