english
Θετικές επιστήμες
Μαθηματικά
Επιστήμη υπολογιστών
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Ιατρικές επιστήμες
Ιστορία της επιστήμης
Φιλοσοφία της επιστήμης
Επιστημονική εκλαΐκευση
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Θεωρία & κριτική της λογοτεχνίας
Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις
Οι ποιητές μιλούν για την ποίηση
Φιλολογία
Ιστορία
Ιστορία / Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο
Ιστορία της τέχνης
Ιστορία του θεάτρου
Ιστορία της αρχιτεκτονικής
Ιστορία της τυπογραφίας
Αρχαιολογία
Κοινωνιολογία - Φιλοσοφία
Φιλοσοφία
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
Προοπτικές
Ψυχολογία
Διάφορα
Λευκώματα
Μουσικές εκδόσεις
  Εκδόσεις άλλων ιδρυμάτων,
πανεπιστημίων & λοιπών
μη κερδοσκοπικών οργανισμών
ΜΙΕΤ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ινσ. Νεοελληνικών Σπουδών
Ινστ. Επεξεργασίας του Λόγου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης
Βικελαία Βιβλιοθήκη
ΕΚΙΜ
Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
Άλλα
 
 
Θετικές επιστήμες | Μαθηματικά
FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R.
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΜΟΣ Ι

Μετάφραση: Μανώλης Αντωνογιαννάκης
Είδος Βιβλίου: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ISBN-10: 960-524-183-8
ISBN-13: 978-960-524-183-4
Κωδικός στον Εύδοξο: 25
Χαρακτηριστικά: 21x29 εκ., σελ. 700, σκληρόδετο, έγχρωμο
Έτος έκδοσης: 2004
Τρέχουσα έκδοση: 2015
Τίτλος πρωτοτύπου: "Thomas' Calculus", Addison Wesley Longman, 2001
Λιανική τιμή: €62,00
Έκπτωση: 30%
Τιμή αγοράς: €43,40 αγορά    λίστα 
   
     Περιγραφή

Με τη 10η έκδοση του κλασικού αυτού συγγράμματος, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια σύγχρονη όψη του απειροστικού λογισμού με την υποστήριξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, παραμένοντας ωστόσο πιστοί στην παραδοσιακή «συνταγή» της διεθνούς επιτυχίας του βιβλίου: μαθηματικά σωστά ζυγισμένα ανάμεσα στην αυστηρότητα και την ποιοτική κατανόηση των εννοιών, σε συνδυασμό με εφαρμογές που ενδιαφέρουν τον γενικό επιστήμονα και τον μηχανικό, αλλά και άριστη επιλογή ασκήσεων.

Έμφαση δίνεται στην κατασκευή μαθηματικών μοντέλων, καθώς και στη γραφική και υπολογιστική τους διερεύνηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εμπέδωση των εννοιών. Στο δικτυότοπο του βιβλίου (www.cup.gr) διατίθεται «ηλεκτροντικό συμπλήρωμα» με εφαρμογές Mathematica και Maple, πλήθος ιστορικών και βιογραφικών στοιχείων, πλήρεις ηλεκτρονικές διαφάνειες κ.λπ.

Από τα σοβαρότερα πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι οι εφαρμογές από τον πραγματικό κόσμο, οι οποίες συνεχώς αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται κατά τις τελευταίες εκδόσεις, αντλώντας θέματα από τη φυσική και τις επιστήμες μηχανικού, από τη χημεία και τη βιολογία, από τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιστήμες.

Με τον πλούτο της ύλης και τη δυνατότητα ευελιξίας που παρέχει η διάρθρωσή του, ο Απειροστικός Λογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα διαφορετικών πανεπιστημιακών μαθημάτων, από τα πιο θεωρητικά μέχρι τα πιο εφαρμοσμένα. Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει σε ποιο βαθμό θα ενσωματώσει τις προαιρετικές –αλλά ουσιαστικές– υπολογιστικές εφαρμογές στο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να εκτιμήσει τον λογισμό ως ένα αξιοθαύμαστο διανοητικό εργαλείο ερμηνείας, κατανόησης και διαχείρισης του κόσμου που μας περιβάλλει.

ΤΟΜΟΣ Ι  Όρια και συνέχεια • Παράγωγοι και εφαρμογές τους • Ολοκλήρωση και εφαρμογές των ολοκληρωμάτων • Υπερβατικές συναρτήσεις και διαφορικές εξισώσεις • Τεχνικές ολοκλήρωσης, ο κανόνας του L’Hopital και γενικευμένα ολοκληρώματα

Διαδικτυακές πηγές
www.awl.com/thomas
Ενδεικτικές σελίδες

Πατήστε εδώ, για να δείτε μερικές σελίδες από το Κεφάλαιο 0.

Ηλεκτρονικές διαφάνειες

Slides των εικόνων της ελληνικής έκδοσης σε PowerPoint

ΤΟΜΟΣ  Ι

Κεφάλαιο 0     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 1     Slides  1, 2, 3, 4, 5

Κεφάλαιο 2     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 3     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 4     Slides  13, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 5     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6

Κεφάλαιο 6     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 7     Slides  24, 5, 6, 7

ΤΟΜΟΣ  ΙΙ

Κεφάλαιο 8     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 10

Κεφάλαιο 9     Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6

Κεφάλαιο 10   Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Κεφάλαιο 11   Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Κεφάλαιο 12   Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Κεφάλαιο 13   Slides  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ηλεκτρονικό συμπλήρωμα

Το «Ηλεκτρονικό Συμπλήρωμα» του βιβλίου περιέχει έναν πλήρη οδηγό της Ιστορίας του Απειροστικού Λογισμού, με βιογραφικά κορυφαίων μαθηματικών, παρουσίαση των κομβικών σημείων στην ιστορία των Μαθηματικών, εφαρμογές Mathematica και Maple, καθώς και προγράμματα Java που αποσκοπούν στον να βοηθήσουν την κατανόηση των κύριων εννοιών του Λογισμού, συμπληρωματικά προβλήματα ανά κεφάλαιο κ.λπ.

Τα κείμενα του συμπληρώματος είναι στα αγγλικά.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Συμπλήρωμα, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν δεν έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα προγράμματα Maple και Mathematica, μπορείτε να διαβάσετε τέτοια αρχεία ή με το πρόγραμμα MathReader (πατήστε εδώ) ή με το νεώτερο πρόγραμμα MathematicaPlayer7 που μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από τη διεύθυνση http://www.wolfram.com/products/player/.
  • Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα PowerPoint, εγκαταστήστε το πρόγραμμα PowerPoint Viewer, πατώντας εδώ.
  • Κατεβάστε, πατώντας εδώ, την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συμπληρώματος.

 

Ξεκινήστε την πλοήγηση στα επιμέρους θέματα με το αρχείο start.htm.

Ιστοσελίδα πρωτοτύπου
www.awl.com/thomas
Περιεχόμενα

0. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

1. Ευθείες

2. Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις

3. Εκθετικές συναρτήσεις

4. Αντίστροφες συναρτήσεις και λογάριθμοι

5. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους

6. Παραμετρικές εξισώσεις

7. Μοντέλα μεταβολών

 

1. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1.1 Ρυθμοί μεταβολής και όρια

1.2 Εύρεση ορίων και πλευρικών ορίων

1.3 ¶πειρα όρια

1.4 Συνέχεια

1.5 Εφαπτόμενες ευθείες

 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

2.1 Η παράγωγος ως συνάρτηση

2.2 Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

2.3 Παράγωγοι γινομένου, πηλίκου και αρνητικής δύναμης

2.4 Παράγωγοι τριγωνομετρικών συναρτήσεων

2.5 Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης

2.6 Παραγώγιση πεπλεγμένης συνάρτησης

2.7 Συναφείς ρυθμοί

 

3. EΦAPMOΓEΣ TΩN ΠAPAΓΩΓΩN

3.1 Ακρότατα συναρτήσεων

3.2 Θεώρημα μέσης τιμής και διαφορικές εξισώσεις

3.3 Το σχήμα της γραφικής παράστασης

3.4 Γραφική επίλυση αυτόνομων διαφορικών εξισώσεων

3.5 Κατασκευή μοντέλων και βελτιστοποίηση

3.6 Γραμμικοποίηση και διαφορικά

3.7 Μέθοδος του Νεύτωνα

 

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

4.1 Αόριστα ολοκληρώματα, διαφορικές εξισώσεις και μαθηματικά μοντέλα

4.2 Κανόνες ολοκλήρωσης? Ολοκλήρωση με αντικατάσταση

4.3 Εκτίμηση ποσοτήτων με χρήση πεπερασμένων αθροισμάτων

4.4 Αθροίσματα Riemann και ορισμένα ολοκληρώματα

4.5 Θεώρημα μέσης τιμής και θεμελιώδες θεώρημα

4.6 Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων με αντικατάσταση

4.7 Αριθμητική ολοκλήρωση

 

5. EΦAPMOΓEΣ TΩN OΛOKΛHPΩMATΩN

5.1 Υπολογισμός όγκων με διατμήσεις και περιστροφή γύρω από άξονα

5.2 Μοντέλα όγκων με χρήση κυλινδρικών φλοιών

5.3 Μήκη καμπυλών στο επίπεδο

5.4 Ελατήρια, αντλίες και ανελκυστήρες

5.5 Δυνάμεις ρευστών

5.6 Ροπές και κέντρα μάζας

 

6.  YΠEPBATIKEΣ ΣYNAPTHΣEIΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

6.1 Λογάριθμοι

6.2 Εκθετικές συναρτήσεις

6.3 Παράγωγοι αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων? Ολοκληρώματα

6.4 Διαχωρίσιμες διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως

6.5 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως

6.6 Η μέθοδος του Euler? Πληθυσμιακά μοντέλα

6.7 Υπερβολικές συναρτήσεις

 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ OΛOKΛHPΩΣHΣ, Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ L’ HOPITAL ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ  

    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

7.1 Κύριοι τύποι ολοκλήρωσης

7.2 Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

7.3 Μερικά κλάσματα

7.4 Τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις

7.5 Τύποι ολοκληρωμάτων, συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας και ολοκλήρωση με τη μέθοδο 
      Monte Carlo

7.6 Ο κανόνας του L’ Hopital

7.7 Γενικευμένα ολοκληρώματα

Σχετικοί τίτλοι
 
 
 
€62,00
 
€43,40
 
 
 
 
 
€120,00
 
€84,00
 
 
 
 
 
€50,00
 
€35,00
 
 
Είσοδος μέλους  
Εγγραφή νέου μέλους
Στοιχεία λογαριασμού
Λίστα επιλογών
Καλάθι αγορών
Ηλεκτρονική ενημέρωση
Επικοινωνία
Βιβλιοπωλεία
Σύνδεσμοι
Βοήθεια
© Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, 2008
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης
Powered by eShopkey