ελληνικά
Sciences
Mathematics
Computer science
Physics
Chemistry
Biology
Medical Sciences
History of science
Philosophy of science
Popular Science
Humanities
Theory & criticism of literature
Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις
Οι ποιητές μιλούν για την ποίηση
Philology
History
History / Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο
History of art
History of theatre
History of architecture
History of typography
Archaeology
Sociology - Philosophy
1~!@~Φιλοσοφία
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
Προοπτικές
Psychology
Miscellaneous
Albums
Music editions
  Publications of other institutions,
universities and other
non-profit organizations
MIET
National Foundation for Research
Foundation of the Hellenic World
Institute for Modern Greek Studies
Institute for Language & Speech Processing
University of Patras
National Technical University
Aristotle University Thessaloniki
Vikelaia Library
EKIM
Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Natural History Museum of Crete
Centre for Cretan Literature
Άλλα
 
 
Humanities | Theory & criticism of literature
ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΑΣΟΣ (επιμ.)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ / MODERN GREEK METRICAL STUDIES

ISBN-10: 960-7309-22-7
ISBN-13: 978-960-7309-22-8
Εudoxus Code: 861
Characteristics: 17x24 cm, 272 pg
Published: 1991
Current Publication: 1991
Retail Price: €18,00
Discount: 30%
Final price: €12,60 Cart    Wishlist 
   
     Description

Text language: GREEK

Free verse has dominated poetry in the last fifty years and the result was a waning of interest in questions of metrics. Until recently, research has largely ignored them, while at university level, the study of metrics is pretty basic. Nevertheless, the knowledge of metrics is essential to the study of poetry, both in metrical form and in free verse. More specifically, the study of of both free verse and prose poetry should be based on the study of metrics since the literariness of such forms is the result of processes that conform to some kind of metre –according to a pattern less unrestricted by metrical considerations than generally believed, but one which is actually dictated by a discipline no less rigid, even though it may not be easy to identify. More to the point: the knowledge of metrics is a precondition for the study of literature in general, since literariness cannot be understood  independently of the kind of relationship between the semiotic units, in which metre is the most condensed and visible form.
The term ‘narrative grammar’ that has prevailed in the study of prose narrative is less precise than the term ‘narrative metrics’ which should have replaced it, being less metaphorical. In reality the whole of literature is metrical, if we extend the meaning of metre to encompass  the harmonic pattern of repetitions, parallelisms, correspondences, deviations and contrasts that transforms ordinary laguage into poetic language. In times such as ours of centrifugal theoretical tendencies, the centripede direction of the metrical study is a gage for every theoretical approach to literature that aspires to be truly literary.
The present volume is part of the outcome of the research project ‘Archive of Modern Greek Metrics’  undertaken at Institute of Medieval Studies of the Crete Research Centre. The research project does not have a strictly specified research target or superfluous ambitions. Its aim is to to collect and present the work of scholars in the field of Modern Greek literature which demonstrate that the interest in metrical questions has revived in recent years. The editor of the volume is pleased that the volume provided the impetus for these metrical studies.


Contents

Lucia Marcheselli Loukas, Iσοσυλλαβισμός και περιγραφή των νεοελληνικών στίχων

Ξ.A. Kοκόλης, H ομοιοκαταληξία                                                                                   

Nάσος Bαγενάς, H μετάφραση των έμμετρων μορφών στην εποχή του ελεύθερου στίχου  

Nαταλία Δεληγαννάκη, O διασκελισμός στον Eρωτόκριτο                                             

Γ.Σ. Φαρφουρής, Φαναριώτικες ηχολογίες                                                                     

Eυριπίδης Γαραντούδης, H μετρική θεωρία του Παλαμά                                               

Massimo Peri, O «πολύτροπος στίχος» του Παλαμά                                                      

Γ.Π. Σαββίδης, Δεκαοκτώ «ημίμετρα» του Σικελιανού                                                  

X.Λ. Kαράογλου, Προτάσεις για ένα ριμάριο Kαβάφη                                                    

Eυριπίδης Γαραντούδης και ¶ννα Kατσιγιάννη, Bιβλιογραφία μετρικών μελετών του Γ. Σπαταλά  

 


 

Log in  
New account
My account
Wish list
Shopping cart
Newsletter
Contact
Bookstores
Links
Help
© Crete University Press - Foundation of Research & Technology, 2008
Contact us | Terms of Use
Powered by eShopkey