english
Θετικές επιστήμες
Μαθηματικά
Επιστήμη υπολογιστών
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Ιατρικές επιστήμες
Ιστορία της επιστήμης
Φιλοσοφία της επιστήμης
Επιστημονική εκλαΐκευση
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Θεωρία & κριτική της λογοτεχνίας
Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις
Οι ποιητές μιλούν για την ποίηση
Φιλολογία
Ιστορία
Ιστορία / Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο
Ιστορία της τέχνης
Ιστορία του θεάτρου
Ιστορία της αρχιτεκτονικής
Ιστορία της τυπογραφίας
Αρχαιολογία
Κοινωνιολογία - Φιλοσοφία
Φιλοσοφία
Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
Προοπτικές
Ψυχολογία
Διάφορα
Λευκώματα
Μουσικές εκδόσεις
  Εκδόσεις άλλων ιδρυμάτων,
πανεπιστημίων & λοιπών
μη κερδοσκοπικών οργανισμών
ΜΙΕΤ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ινσ. Νεοελληνικών Σπουδών
Ινστ. Επεξεργασίας του Λόγου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης
Βικελαία Βιβλιοθήκη
ΕΚΙΜ
Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
Άλλα
 
 
Ανθρωπιστικές επιστήμες | Φιλολογία
BAKKER W., VAN GEMERT A.
Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ISBN-10: 960-7309-96-0
ISBN-13: 978-960-7309-96-9
Κωδικός στον Εύδοξο: 918
Χαρακτηριστικά: 17x24 εκ., σελ. 456
Έτος έκδοσης: 1996
Τρέχουσα έκδοση: 1996
Λιανική τιμή: €21,00
Έκπτωση: 30%
Τιμή αγοράς: €14,70 αγορά    λίστα 
   
     Περιγραφή

Κύριος σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να αποκατασταθεί η Θυσία του Αβραάμ με βάση μια νέα ανάγνωση των δύο μαρτύρων, της βενετσιάνικης έκδοσης του 1713 και του Mαρκιανού χειρογράφου (του οποίου το κείμενο δημοσιεύεται στο Παράρτημα). Στην όλη έκδοση, και ειδικότερα στην κατάρτιση του κειμένου της Θυσίας, βοήθησε σημαντικά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, και πιο συγκεκριμένα οι συμφραστικοί πίνακες λέξεων της ίδιας της Θυσίας, καθώς και του Ερωτοκρίτου και των κρητικών κωμωδιών. Στην εισαγωγή και στα σχόλια περιλαμβάνονται οι καινούριες ιδέες και αντιλήψεις που έχουν έρθει στο φως ύστερα από τη δεύτερη έκδοση του Γεωργίου Μέγα και την έκδοση της Ελένης Τσαντσάνογλου. Έτσι, οι δύο ερευνητές πραγματεύονται μεταξύ άλλων το ζήτημα της θεατρικότητας της Θυσίας και ορίζουν τη θέση του έργου μέσα στην ελληνική παράδοση και τη δυτική λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.

Περιεχόμενα

Ι. ΟΙ ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. Η τουρκική μετάφραση και η έκδοση του Σάρρου
2. Οι βενετικές εκδόσεις (1696-1760)
3. Το χειρόγραφο Κολλυβά
4. Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Β1713
4.1 Η σύγκρισή της με την έκδοση Σ1696
4.2 Η Β1713 αυτή καθεαυτή
5. Η αξιοπιστία της Β1713
6. Το πιθανό πρότυπο της Σ1696

ΙΙ. ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Μ)
1. Το χειρόγραφο Μ
1.1 Η κατάσταση του χειρογράφου
1.2 Το χειρόγραφο και η λατινική γραφή
2. Χαρακτηριστικά του χειρογράφου Μ
2.1 Γλώσσα
2.2 Μη συνειδητές αλλαγές
2.3 Συνειδητές αλλαγές
2.4 Αλλαγές που πιθανώς ανάγονται στο Lo Isach του Grotto
3. Οι δύο γραφείς και οι διαφορές μεταξύ τους
4. Το πιθανό πρότυπο του Μ
5. Ο Τζαννέτος Αβούρης και ο δημιουργός της μεγάλης διασκευής

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η έκδοση Β1713
2. Το χειρόγραφο Μ
3. Η παράδοση της Θυσίας: Ανακεφαλαίωση

IV. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

V. Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
1. Η θέση της Θυσίας στην ευρωπαϊκή γραμματολογία
2. Το ιταλικό πρότυπο
3. Η Θυσία: μετάφραση ή διασκευή
4. Τροποποιήσεις στην πλοκή της δράσης
5. Τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό
5.1 Η Σάρρα
5.2 Οι υπηρέτες
5.3 Ο Ισαάκ
5.4 Ο Αβραάμ
5.5 Συμπεράσματα
6. ¶λλες πιθανές πηγές

VI. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
1. Η Θυσία: θρησκευτικό μυστήριο
2. Η παράδοση του έργου και ο ειδολογικός του χαρακτήρας
3. Η Θυσία: θεατρικό έργο ή όχι;
3.1 Ο κανόνας των τριών ενοτήτων
3.2 Η δομή του έργου
3.3 Η έλλειψη άμεσων σκηνικών οδηγιών
3.4 Η παρέλευση του χρόνου
3.5 Δεικτικά
3.6 Η παράλειψη του προλόγου και των χορικών
3.7 Συμπεράσματα
4. Η Θυσία και το πρόβλημα των ενδεχόμενων παραστάσεών της

VII. Η ΓΛΩΣΣΑ
1. Φωνητικά
1.1 Φωνήεντα
1.2 Σύμφωνα
2. Μορφολογικά φαινόμενα
2.1 Το άρθρο
2.2 Το ουσιαστικό
2.3 Η αντωνυμία
2.4 Το ρήμα
3. Συντακτικά φαινόμενα
3.1 Το άρθρο
3.2 Οι πτώσεις
3.3 Οι προθέσεις
3.4 Η προσωπική αντωνυμία
3.5 Ο παρακείμενος
3.6 Ο μέλλοντας
3.7 Ευχετικές προτάσεις
4. Το λεξιλόγιο
4.1 Κρητικοί ιδιωματισμοί
4.2 Λόγια και θρησκευτικά στοιχεία
4.3 Νεότερα δάνεια και άλλοι νεολογισμοί
4.4 Σύγκριση με άλλα κείμενα
5. Συμπέρασμα

VIII. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ Η ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ
1. Το μέτρο
1.1 Γενικά
1.2 Ο δεκαπεντασύλλαβος και οι κανόνες του
1.3 Διασκελισμός
1.4 Χασμωδία
1.5 Συνίζηση, έκθλιψη, αφαίρεση και κράση
2. Η ομοιοκαταληξία
2.1 Χαρακτηριστικά της ομοιοκαταληξίας
2.2 Η συσχέτιση της ομοιοκαταληξίας με το περιεχόμενο

ΙΧ. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
1. Οι τελευταίοι έξι στίχοι του χειρογράφου Μ (στ. 1144a-f)
2. Το πρόσωπο του ποιητή
3. Η πατρότητα της Θυσίας του Αβραάμ
4. Ο Κορνάρος ποιητής της Θυσίας: Επιχειρήματα 
4.1 Όμοιοι και παρόμοιοι στίχοι
4.2 Σπάνιες λέξεις και προσωπικές χρήσεις
4.3 Ο τρόπος ανάπλασης του προτύπου
4.4 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία
4.5 Η θέση της γυναίκας στην πλοκή
5. Επιχειρήματα κατά της απόδοσης της Θυσίας στον Κορνάρο
6. Συμπεράσματα
 
Χ. Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
1. Η πρώτη υποδοχή
2. Επίδραση της Θυσίας σε άλλα έργα
3. Μεταφράσεις
4. «Ομιλίες» της Ζακύνθου και πρώτες (;) παραστάσεις
5. Απήχηση στον ελληνικό λαό

ΧΙ. ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Γενικά
2. Γλωσσικές και ορθογραφικές επιλογές
2.1 Ορθογραφία
2.2 Αναφορές στον Θεό
2.3 Τονισμός
2.4 Παράλειψη του άρθρου
2.5 Έκθλιψη, αποκοπή, αφαίρεση και συνίζηση
2.6 Το τελικό -ν
2.7 Αποκατάσταση κρητικών ιδιωματικών στοιχείων
2.8 Η αύξηση με ή- / ε-
2.9 Θέματα κρητικής ιδιωματικής προφοράς
3. Κατάρτιση του κειμένου

Σχετικοί τίτλοι
 
 
 
€14,00
 
€9,80
 
 
 
 
 
€22,00
 
€15,40
 
 
 
 
 
€15,00
 
€10,50
 
 
Είσοδος μέλους  
Εγγραφή νέου μέλους
Στοιχεία λογαριασμού
Λίστα επιλογών
Καλάθι αγορών
Ηλεκτρονική ενημέρωση
Επικοινωνία
Βιβλιοπωλεία
Σύνδεσμοι
Βοήθεια
© Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, 2008
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης
Powered by eShopkey